Her er du: Museer / Vestsjælland

Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv ligger i Store Heddinge. Arkivet indsamler og opbevarer lokalhistoriske materiale om den gamle Stevns Kommune.
Nørregade 15, 4660 Store Heddinge, Tlf.: 56 50 36 54 Arkivleder: Erik Mouritzen
Åbningstider: Mandag 15.00-20.00 og efter aftale.

Flakkebjerg Skolemuseum
Forskole fra 1904 til 1962
Oplev en skoledag som dengang.
Forskole fra 1904 til 1962
Forskolen er den ældste skole i Danmark, der stadig ligger samme sted.
Skolen ser i dag stort set ud som i 1915, og har siden den 13. juni 1981 været skolemuseum.

Gimlingevej 2
4200 Slagelse
Tlf. 58 18 42 97

www.aabne-samlinger.dk

Slagelse Museum

Besøg Slagelse Museum og oplev atmosfæren fra det "gamle Slagelse"
Se blandt meget andet, den unikke købmandsforretning og den spændende historiske samling, der rummer eksempler på udviklingen inden for handel, industri og håndværk i lokalmiljøet.
Den selvejende institution Slagelse Museum blev etableret d. 24 april 1978.
Museet har til opgave at "indsamle, bevare og udstille genstande med tilknytning til - såvel tidligere tiders - som vore dages handel, industri og håndværk, samt ting af historisk værdi for Slagelse". Endvidere kan museet påtage sig dokumentations- og formidlingsopgaver. Besøg hjemmesiden for åbningstider.

Bredgade 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 83 27

www.aabne-samlinger.dk

Skælskør Bymuseum

Kulturhistorisk lokalmuseum, indrettet i en fredet renæssancebygning fra 1500-tallet.
Bygningen kaldes også "Peder Reedtz´s Gård" efter lensmanden på Antvorskov slot. Han havde ejendommen i tiden omkring 1580.
Trods skiftende anvendelse har den 2-tagers bindingsværksbygning stadig fine træk. Der er bl.a. udskæringer af englehoveder over vinduerne mod Algade. Museet viser i sine faste udstillinger sider af livet gennem de sidste par hundrede år.

Algade 2
4230 Skælskør
Tlf. 58 19 20 75

www.aabne-samlinger.dk