Her er du: Museer / Sydjylland

Kolding Miniby

Oplev Kolding, som byen så ud i 1860/70. skildringen er af Kolding er i forhold 1:10.
Gratis adgang mandag – fredag 9.00 – 12.00

Lykkegårdsvej 50
6000 Kolding
Tlf. 75 54 08 21

www.koldingminiby.dk

Kolding Stadsarkiv 

Kolding Stadsarkiv indsamler og opbevarer papirer, fotos med videre, der fortæller om Koldings og Koldingegnens historie - og vi stiller det til rådighed for forskere, kommunens borgere og andre interesserede på arkivets læsesal.
Kommunens forskellige afdelinger og institutioner afleverer deres papirer med videre til Kolding Stadsarkiv, der bevarer det, der har historisk interesse.
Kolding Stadsarkiv modtager også arkivmateriale fra lokale foreninger, virksomheder, og fra enkeltpersoner, ligesom vi indsamler erindringer.
 Desuden byder Kolding Stadsarkiv på:
En læsesal til individuelle studier med vejledning i brug af Stadsarkivets videnbase om by og egn. Et udstillingsrum med storskærm, skiftende udstillinger og lænestole beregnet på samtale om de udstillede fotos med mere. Et skriveværksted med adgang til edb-maskiner og lejlighedsvis vejledning i at skrive erindringer eller fortællinger. Man kan også hjælpe Stadsarkivet med at skrive artikler til Kolding Leksikon. Et fotoværksted, hvor interesserede har mulighed for at bidrage til identifikation og registrering af fotos fra Kolding by og egn og udnytte digitale fotos til nye formål. Lokaler til arbejdsgrupper/studiekredse, der beskæftiger sig med lokalhistorie, fortælling med videre.  En foredragssal til cirka 50 personer for foreninger, seniorklubber, skoleklasser med videre.
En del af Stadsarkivets samlinger findes i fjernmagasin. Kontakt derfor Stadsarkivet før et besøg for at være sikker på, at relevant arkivmateriale er til stede.

Skolegade 2 b
6000 Kolding
Tlf. 79 79 10 30

www.koldingstadsarkiv.dk

Museet Højvang  

Museet Højvang er et lokalhistorisk museum, der beretter om landbrug, håndværk og dagligliv på egnen. Museet har til huse på gården Højvang i Egtved. Museet råder over 3 bygninger, en lade, en stald og et vaskehus. I laden er der udstilling af gamle landbrugsredskaber, udstillinger fra håndværk som maler, skomager, træskomand, snedker, bødker m.v., samt en udstilling om Egtved by bestående af miniaturehuse fra perioden omkring 1898.
I staldbygningen er hovedvægten lagt på det 20. århundrede, samt en udstilling om "oldtiden" med bl.a. potteskår og stenøkser fundet på Egtvedegnen. Derudover en kopi af Egtvedpigens kiste og en udstilling om gamle vægte.  
 Der findes desuden vaskehus, der viser hvordan tøjvask er foregået op gennem tiden, et gammelt køkken og en funktionsdygtig smedje. 
Det privatejede museum drives af Egtved Museumsforening, der blev stiftet i 1982.

Aftensang 1
6040 Egtved
Tlf. 75 55 13 48

www.hoejvangmuseum.dk

Vejstrup Lokalhistoriske Arkiv 

Arkivets formål er at indsamle, arkivere, opbevare alt, der har med Vejstrup Sogns historie at gøre.I årenes løb er der blevet afleveret (eller udlånt til kopiering) en masse fotos, malerier, en lang række forskellige ”arkivalier” såsom foreningsprotokoller, gamle skoleprotokoller, ”gamle” forsikringsvurderinger på huse/gårde, regnskabsprotokoller fra virksomheder i sognet, interviews med ældre  mennesker i sognet, skøder m.m.
Bestyrelsen mødes hver tirsdag aften – i perioden fra september til maj – fra kl. 19.00 til 21.30 i arkivets lokaler, hvor vi arkiverer, modtager gæster og/eller nye gaver/lån til arkivet. I sommerperioden har arkivet åbent den første tirsdag i måneden eller efter aftale

Gratis adgang tirsdage ml. 19.00 – 21.30

Sjølundgade 28
6063 Sjølund
Tlf. 75 57 46 53

Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv

Foreningen Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv har til formål at drive lokalhistorisk arkiv for Christiansfeld og omegn, hvor der ikke er andre arkiver. Indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser og andre data med tilknytning til borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de glædende regler for tilgængeligheden. Og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til lokalhistorien.
Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres det materiale, som er indsamlet under Christiansfeld lokalhistoriske Arkiv.

Nørregade 1
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 25 98

Hejls Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Foreningens virkeområde er det gamle Hejls sogn og dertil grænsende områder ved Hejlsminde, Kær Mølle og Vejstrup.

Hejls Landevej 57
6094 Hejls
Tlf. 75 57 43 85

www.lokalarkiver.dk

Papirmuseets By

Papirmuseets By er en 800 m2 stor butik, bygget op som en by med gader, et lille torv, café og papirmuseum.
Du får nemt en dag til at gå i Papirmuseets By og med dig hjem får du masser af inspiration til at lave f.eks. kort, decoupage, paprismykker og festideer.

Bomhusvej 3
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 17

www.karenmarieklip.dk/papirmuseets-by

Frøslevlejrens Museum

Frøslevlejren er en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre fra 2. verdenskrig. Den blev bygget i 1944 som tysk  politifangelejr for danske modstandsfolk. I alt passerede ca 12.000 fanger lejren i de godt 9 måneder , den eksisterede. Se hvordan en fangebarak så ud i 1944-45, eller se udstillingerne om lejrens historie, tyskernes overvågning af lejren, fangernes daglige liv, den danske modstandsbevægelse og deportationerne til koncenttrationslejre.
Åbningstider helligdage: 10-17.

Lejrvej 83
6330 Padborg, Danmark
Tlf. 45 74 67 65 57

Deutsches Museum Nordschleswig

Museet belyser det tyske mindretals historie efter ca. 1850. Der er kunst- og kulturhistoriske samlinger til belysning af identitet, hverdagsliv, krigsdeltagelse 1939-45, retsopgøret, samt den positive udvikling efter 1955.

Rønhaveplads 12
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 54 23

Ringridermuseet

Ringridermuseet giver et indblik i historien omkring ringriderfesten, der er en vigtig kulturel begivenhed i Sønderjylland.

Kirkegade 8
6400 Sønderborg
Særlig aftale for grupper på tlf. 74 42 16 45/ 40 15 66 70.

Egen Egns- og Landbrugsmuseet

Et landbrugsmuseum, med ting og sager, der er samlet af borgere i sognet.
Alle ting er stillet til rådighed for museet af borgerne og der fortælles en historie om hver enkelt ting.
Museet er åbent, såfremt skiltet "åben" hænger ude.

Sebbelundvej 26, Egen
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 89 19

Mjang Traktor og maskinsamling

Samlingen huser både Sydals Traktorlaug og en stor samling af gamle landbrugsredskaber fra den tid hvor man brugte heste, samt landbrugsmaskiner fra årene 1950- 1970.
Derudover kan man også se en smedie, jolleværksted, skomager og en brandsprøjte fra Hørup frivillige brandværn, samt mange andre spændende ting.
Er flaget ude ved vejen har vi åben.

Nedergaden 12, Mjang
6470 Sydals
Tlf. 74 41 65 22

Museet på Sønderskov

Museet på Sønderskov er et kulturhistorisk egnsmuseum for Vejen Kommune og har såvel arkæologisk som nyere tids ansvarsområde.
Museet er indrettet i den fredede hovedbygning på herregården Sønderskov syd for Brørup. 
Bygningen rummer særprægede kalkmalerier, oliemalede lærredstapeter og mange bygningshistoriske spor. Der er udstillet en unik samling af barokke havevaser. Herregårdens køkken- og urtehave er blevet genskabt efter forlæg fra datidens havelitteratur, og køkkenhaven passes af frivillige havefolk. Hovedlinjerne fra herregårdens barokhave er genskabt. Museet har en repræsentativ arkæologisk samling, og der er temasamlinger med tilknytning til egnens bebyggelseshistorie og herregårdshistorie. I forhallen ses runestenen fra Malt med en lang og indviklet indskrift fra vikingetiden. Der opstilles skiftende særudstillinger og afholdes koncerter, foredrag og en række sæsonarrangementer.
Ved siden af museet er der oprettet en Kultur- og Naturskole.
I det senmiddelalderlige kælderanlæg har museet etableret en restaurant.
tirsdag-søndag kl. 11-16, mandag lukket.

Sønderskovgårdvej 2
6650 Brørup
Tlf. 75383866

www.sonderskov.dk

Vejen Kunstmuseum

Vejen Kunstmuseum danner rammen om Niels Hansen Jacobsens (1861-1941) livsværk, og samlingen belyser den tætte forbindelse mellem de to hovedaspekter af hans kunstneriske arbejde, skulpturen og keramikken.
Museet er dog ikke kun rammen om Niels Hansen Jacobsens værker, men rummer også en stor samling af dansk keramik fra tiden omkring år 1900, samt en malerisamling som spænder over dansk kunst fra 1880érne til i dag.
Specielt for børn:
Der en række spændende opgaveark og dertil et veludstyret "børnehjørne" med atypiske legesager.

Østergade 4
6600 Vejen
Tlf. 75 36 04 82

www.vejenkunstmuseum.dk

Bramming Egnsmuseum

Bramming Egnsmuseum findes i hjertet af Bramming i det gamle elværk
- den store turbinehal rummer Danmarks største montre. På en
spændende og anderledes måde præsenteres publikum for lokalt,
nationalt og international historie i 3 dimensioner fra oldtiden til
i dag. På væggene i den store hal findes to lange oversigtstavler
fra oldtiden til nu og på galleriet findes tiårsmontrer med
genstande fra 1870'erne til i dag. Derudover er der et
særudstillingslokale med skiftende udstillinger af kunst og kultur.

Pederstræde 4
6740 Bramming
Tlf. 75 17 29 28

www.brammingegnsmuseum.dk

Nationalmuseets Kommandørgård Rømø

Nationalmuseets Kommandørgård er en af Rømøs gamle, rige slægtsgårde. Gården er fuldt møbleret i både bolig og udlænger. Boligen rummer usædvanligt gode eksempler på prægtigt bemalede paneler fra 1700-tallet, snedker- og udskæringsarbejde og vægbeklædninger af hollandske fliser.
Kommandørgårdens navn hentyder til de kommandører (kaptajner), der i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet havde kommandoen på store hvalfangerbåde. Kommandørerne var væk det meste af året på hvaltogter i Nordatlanten ller på lange handelsrejser. 
Gårdens rigdom og prægtige interiører er en afspejling af de meget store indtægter, som kommandørerne kunne tjene på hvalfangsten og anden handelssejlads.
I laden kommre man helt tæt på skelettet fra en kaskelothval. Skelettet stammer fra en hvalstranding på Rømø i 1996, men er ophængt for at vise sammenhængen mellem gården og det lukrative hvalfangeri i ishavet.
Ved gården findes en hyggelig café, som serverer lækre frokostretter og friske, hjemmebagte kager. Uden for er der god plads til at lade børnene lege.
Kommandørgården blev gennemgribende istandsat i 1998. Istandsættelsen er muliggjort takket være en donation fra A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål.

Juvrevej 60
6792 Rømø
Tlf. 74 75 52 76
www.natmus.dk

Kulturhistorie Aabenraa

Kulturhistorie Aabenraa
Museum med gratis entre året rundt. Museet indeholder en søfartssamling, en etnografisk samling og udstilling over Aabenraas lokalhistorie. Masser af spændende viden om Aabenraas lange historie som maritimt vartegn.

H.P. Hanssens Gade 33
6200 Aabenraa
www.kulturhistorie aabenraa