Her er du: Oplev naturen / Nordsjælland

Rungstedlund have og Fuglereservat

Rungstedlunds 30 tønder land have og lund er udlagt som fuglereservat og åbent hele døgnet.
En spadseretur kan begynde ved Karen Blixen Museets hovedindgang. Når man følger stien forbi dammen og den hvide bro, kommer man til frugthaven og skærehaven, der på nogle årstider forsyner Rungstedlunds stuer med friske blomster. Stien fortsætter til lundens højeste punkt Ewalds høj. Ved foden af højen ligger Karen Blixen begravet under den store bøg.
Lunden er fredskov med bøgetræer, hvoraf flere er mellem 250 og 300 år gamle. I lunden findes bænke, som er opkaldt efter fugle eller mennesker med personlig tilknytning til huset.
Karen Blixen tog i 1958 initiativ til at omdanne Rungstedlund til fuglereservat for at give trækfuglene et sted at være. Fuglereservatet er i dag under opsyn af Dansk Ornitologisk Foreninger, som har opsat og passer omkring 200 fuglekasser. Det har betydet, at 40 forskellige fuglearter ruger i lunden.

Rungsted Strandvej 111
2960 Rungsted Kyst

Arboretet

Arboretet er en naturskøn park med ca. 2000 arter buske og træer fra hele det tempererede område på den nordlige og sydlige halvkugle. Den besøgende har mulighed for ad små, grønne stier at få store æstetiske oplevelser i de smukke grupperinger af vegetation og samtidig en lærdom om naturens rige variation. Planterne er skiltet med navn, alder og oprindelse.
Arboretet blev etableret i 1936 med det formål at understøtte undervisning i skovbrugs- og havebrugsbotanik. Det danner i dag den fysiske ramme omkring Landbohøjskolens nationale og internationale forskning i træer og buskes genetiske ressourcer. Arboretet tjener som studiesamling og leverer årligt ca. 25.000 grene og kviste til støtte for undervisningen. Udover undervisning varetager de ansatte også formidlingsaktivitet i form af guidede ture.
Arboretet har åbent dagligt fra kl. 7.30 til solnedgang.
Hunde må ikke medtages.

Kirkegårdsvej 3a
2970 Hørsholm

www.arboretet.dk

Hørsholm Slothave

Slotshaven er i dag den park, som omkranser Hørsholm Kirke.
Området blev oprindelig anlagt som have til det nu forsvundne Hirschholm Slot og fremstod i midten af 1700-tallet som et sirligt barokanlæg, opbygget omkring en nordsyd-gående akse. Hirschholm Slot var en imponerende barokbygning, tegnet af arkitekten Lauritz de Thurah. Et besøg på det nærtliggende Hørsholm Egnsmuseum kan fortælle historien om et af Europas smukkeste slotte, som i en årrække fungerede som kongelig sommerresidens. Efter skandaler i den kongelige familie blev slottet forladt og forfaldt, indtil det omkring 1810 blev revet ned.
Hørsholm Slothave var en overgang planteskole i tilknytning til den nærliggende Folehaveskoven, men i begyndelsen af det 20. århundrede etableredes haven i sin nuværende form. Skov- og Naturstyrelsen har siden 1993 restaureret haven for at genskabe en del af symmetrien i det gamle barokke haveanlæg.
I slotshaven er markeret en vandretur på ca. 1,5 km, som også er egnet for gangbesværede og kørestolsbrugere. I området findes informationstavler om slotshavens historie. Pjecen? vandreture i Folehaveskoven?, som udgives af Skov- og Naturstyrelsen, indeholder nærmere omtale af parken.

Hørsholm Allé 1
2970 Hørsholm

Teglstrup Hegn

Lige i udkanten af Helsingør by, hvor by og skov mødes ligger der en skovlegeplads. Den giver gode muligheder for at børn kan udfolde deres fantasi og fysik. Let tilgængelig og i lysåben bøgeskov og ud til åbent græsareal. Svagt hældende terræn. Stort fældet træ, brændeshelter, slynger, udskårne træfigurer, store sten, "jorden er forgiftig"-anlæg. Borde og bænke.

Gl. Hellebækvej
3000 Helsingør

Asserbo Slotsruin

Grundlagt 1 1100-tallet som kloster. Har været ejet af Biskop Absalon.
Senere af adelsslægterne Oxe og Laxmand.
I 1560 erhvervet af kongen sammen med landsbyerne Torup og Tibirke.
Sandflugten i slutningen af 1600-tallet ramte Asserbo, som måtte forlades og gik i forfald. Gravet fri i 1849 af Frederik den VII og voldgravene fyldt med det udgravede sand. Voldanlæget genskabt i 1972 af Nationalmuseet.

Bisp Absalonsvej 28
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 51 66

Stendysserne

Valby Hegn er beliggende tæt på Helsinge by. I hegnet finder man Nordsjællands bedst bevarede samling af stenaldergrave. Der er ialt syv 5.000 årige langdysser.

Stendysserne i Valby Hegn
3200 Helsinge

Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo plantage og er et stort smukt område med mange stisystemer. Hvis du er heldig, kan du se krondyr og rådyr i Tisvilde Hegn. Troldeskoven er en del af Tisvilde Hegns vestlige del, og den består af 100-180 årige gamle skovfyr, som snor og drejer sig. Hvis du parkerer ved Stængehusvej, er du tættest på Troldeskoven. Du kan se et vandreturskort på www.skovognatur.dk.

Hovedgaden 112
3220 Tisvildeleje

Troldeskoven i Tisvildeleje

Troldeskoven er en del af Tisvilde Hegns vestlige del, som strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo Plantage. Troldeskoven består af 100-180 årige gamle skovfyr.

Hovedgaden 30
3220 Tisvildeleje

Dronningholm Slotsruin

Påbegyndt af Valdemar den Store (død 1182) fuldført ca. år 1200 af Valdemar Sejr.
Et kraftigt borganlæg med voldgrave og vindebro ved Arresøens sydlige bred.
Var en af landets største borge, men hærgedes af brand i 1525.
Datidens store skibe har kunnet gå helt ind til borgen, der har været stærkt befæstet.
Iflg. sagnet fik dronning Dagmar borgen i morgengave.
Mange af stenene brugt ved opførelsen af Frederiksborg Slot.

Dronningholm
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 30 01

Melby Overdrev

Melby overdrev var indtil 2003 militært øvelsesområde, og den gamle, røde kaserne ligger der stadig. Vi elsker at gå gennem det hedeagtige område, hvor der er optimale muligheder for at lege gemmeleg, Man kan også plukke evighedsblomster og forsøge at indfange sommerfugle i net, for dem er der mange af om sommeren.
Fortsætter man ligeud, ender man på stranden, hvor man kan spise medbragt mad, soppe, svømme eller hvad vejret nu er til. Melby Overdrev er en del af det, der skal blive til ’Kongernes Nordsjælland’ – og miljøministeren har udnævnt det til at være nationalpark.

Tangvej 2
3370 Liseleje

Trekanten Strand

Trekanten er navnet på stranden i Hundested by. Stranden er stor og flot med dejligt sand og sandbund. Parkering er muligt stort set hele vejen rundt om strandområdet.
Her vejrer det blå flag.Her er ikke nær så mange mennesker som i Liseleje, og dermed er det nemmere at holde øje med ungerne, og man kan få en plads helt nede i strandkanten, så man hele tiden kan hente friske forsyninger saltvand i spanden til sandslottene. Livredderen sidder lige oppe foran klitterne, og er på pletten lynhurtigt, hvis det er nødvendigt.

Skansevej 2
3390 Hundested

Grønnessedyssen ”karlstenen”

I Grønnese skov ligger en af Danmarks største og smukkeste stendysser, Karlstenen.
Stenen kan kun beses til fods, men der er gode parkeringsmuligheder ved indgangen til skoven.

Amtsvejen 280a, Grønnese Skov
3390 Hundested

Frederiksborg Slotshave-Barokhaven

Frederiksborg Slotshave danner om sommeren rammen om en række tilbagevendende koncerter og andre kulturelle begivenheder. Haven blev anlagt i årene 1720-25. Haven eksisterede i godt 40 år under Frederik IV (1699-1730), Christian VI (1730-1746) og Frederik V (1746-1766).Der er adgang til Frederiksborg Slotshave hele døgnet året rundt,
Siden 1850 har der været ønsker om at genskabe barokhaven. Den 5. juni 1996 blev J.C. Kriegers genskabte barokhave indviet. Der er springvand, fontæner, blomster, monogrammer og historiske planter. Ring og bestil en rundvisning ved Barokhavens Venner hos Slots- og Ejendomsstyrelsen på tlf. 33 92 63 00. En rundvisning koster 550,- for max. 40 personer og varer ca. 1 time. Kaskaden er i drift i sommerhalvåret i åbnings-tiden . Mad og drikkevarer kan købes og nydes i Traktørstedet "Cafe Havehuset" - få caféens åbningstider på www.slotte.dk. eller på tlf.33 92 63 00.
Obs! Hunde må ikke medtages i den genskabte barokhave. Hunde skal føres i snor i øvrige del af Slotshaven. Løse hunde er tilladt i Lille Dyrehave, Indelukket og Jægerbakken under forudsætning af, at de er under fuld kontrol. For havens ordensregler iøvrigt, se brochuren "Frederiksborg Slotshave".
Slotshaven er åben for besøgende døgnet rundt. Barokhavens åbningstider ses nederst på siden. Bog om den genskabte barokhave kan købes i Traktørstedet og på Hillerød Turistbureau. Ca. 15 min. til Hillerød Station. Ca. 5 min. til nærmeste busstop.

Rendelæggerbakken 3
3400 Hillerød
Tlf. 33 92 65 85

www.slotte.dk

Gribskov

Nord for Hillerød finder man Danmarks næststørste skov ( 5.500 hektarer), som er fyldt med vildt bl.a.
ca. 800 stykker dåvildt, der er let genkendeligt på de hvide prikker og tydelig hale.
I 1600- og 1700- tallet, blev Gribskov brugt til kongernes parforcejagter, derfor er Gribskov stadig i dag kendt for de karakteristiske snorlige parforcejagtveje, som skærer hinanden i stjerner.
Ved Rødpælsstjernen, en kilometer vest for Nødebo, finder man mindestenen for Danmarks velnok mest berømte filosof Søren Kierkegaard, som ofte nød skovens stilhed.

Grib Skov
3400 Hillerød

Rude Skov

Rude Skov er en del af et større skovområde, som engang strakte sig fra Sjælsø i nord til Furesøen i syd. Ude midt i Rude Skov ligger der en legeplads. Det er ikke en legeplads i traditionel forstand. Den består af en række små legerum, der er spredt ud i skoven. Hvert rum udfordrer dig i din fantasi, hvis du kan finde frem til stedet, hvor de ligger. Udgangspunktet ligger ved Naturskolen i Rude Skov.

Biskop Svanes Vej 50
3460 Birkerød

Gurre Slotsruin

Ligger nord for landevejen mellem Gurre og Tikøb.Midtertårnet er fra slutningen af 1100-tallet, mens den ydre mur er opført under Valdemar Atterdag i 1300 årene. Valdemar Atterdag var ofte på slottet og døde der. Da slottet var i funktion lå det på en holm i Gurre Sø med en pælebro over til en port midt i sydmuren.
Gurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø. Kampestenstårnet i borgens midte udgør den ældste del af anlægget og er sandsynligvis opført i sidste halvdel af 1100-tallet. Ringmuren med de fire hjørnetårne er bygget af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Valdemar Atterdag døde på Gurre i 1375. Borgen fungerede frem til begyndelsen af 1500-tallet, hvor den formentlig blev ødelagt under Grevens fejde. I en synsforretning fra 1534 beskrives borgen som stærkt forfalden. I tiden herefter benyttes Gurre som stenbrud, hvorfra materialer bl.a. benyttes til opbygningen af Kronborg.
Forslag til vandreture i området udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i serien Vandreture i statsskovene med titlen 'Gurre Sø'.Denne kan fås ved henvendelse til Helsingør Turistbureau eller til på biblioteket Museum nordsjælland.

Gurre-Helsingør
3490 Kvistgård

Naturparken

Naturparken er det enestående landskab, der strækker sig fra Farum til Slangerup, og som bl.a. rummer Farum Sø, Bastrup Sø, Buresø og den øvre Mølleå. Området omfatter også en række skove, åbne marker, moser og enge med et rigt dyre- og planteliv, bl.a. en række sjældne vilde blomster. Store dele af Naturparken er udpeget som nationalt geologisk og/eller biologisk interesseområde samt EU-habitatsområde.

Mellem Farum og Slangerup
3520 Farum
Tlf. 48 18 43 61

www.fnv.dk

Naturparken mellem Farum og Slangerup

På nordsiden af Bastrup Sø i Naturparken mellem Farum og Slangerup ligger ruinerne af Bastrup Stenhus. Ruinen opleves i landskabet som resterne af en middelalderlig ridderborg.
Tårnet er blevet sikkert dateret til begyndelsen af 1100-tallet. Indvendigt og udvendigt er tårnet beklædt med kvadre af frådsten hentet i Hornsherred. Frådsten - eller kildekalk - dannes ved afsætning af kalk omkring en kildes udspring. Mod nord ses rester af et større befæstninganlæg med vold og grav. Fæstningen indgik i en stærk øst-vest forsvarslinje tværs over Nordsjælland umiddelbart syd om købstaden Slangerup.
Fæstningen blev beordret nedrevet af Dronning Margrethe 1. i 1396. Nogle af stenene fra det nedrevne fæstningstårn blev anvendt til reparationsarbejder på kirken i Lynge nær Allerød.
Fæstningsresterne er enestående i Danmark på grund af størrelsen. Der er tale om Danmarks største ruin fra tidlig middelalder. På murværket vokser den hyderst sjældne og fredede bregne Murrude.
Gennem århundreder har ruinen talt til den folkelige fantasi, og derfor er der også knyttet en række folkesagn til stedet. Mest spændende er måske sagnet om, at fæstningen var beboet af en trehovedet trold. På et tidspunkt kommer en ungersvend forbi for at befri den indespærrede prinsesse, og da han hugger hovederne af trolden, styrter det hele i grus. Ungersvenden og prinsessen når heldigvis ud i tide, og de bliver da også gift i Skt. Mikaels Kirke i Slangerup. Ruinen derimod, den blev troldens grav, og han ligger der endnu!
Iøvrigt er Bastrup Sø også en dejlig badesø, og der er bålpladser foran ruinen.

Stengårdsvej 4, Bastrup
3540 Lynge

www.fnv.dk

Buresø badesø

Dejlig badesø med badebro, sandbund og lavt vand. Dejligt græsområde og iskiosk. Buresø er en meget populær badesø med klart vand.

Buresø Holme
3550 Slangerup

Jættehøj

Stor oldtidshøj med velbevaret jættestue. Kammer af 1 dæksten, 8 bæresten; gang af 2 par bæresten ogf 1 dæksten. Kammeret måler 3 X 2 m og er 1,6 m højt og åbent foroven i sydenden, hvor en sten formentlig er blevet fjernet tidligere. Kammeret ligger i højens nordlige del. Midterste del og nordvestre del af højen er forgravet noget; mod vest og syd er siderne stort set intakte.
Mellem bærestenene ses fyld og tilpassede sten fra tørmuren.
Højen bærer en smule præg af et stort antal besøgende. I sydsiden ses en 2,5 m lang og 0,4 m dyb gravet og/eller slidt rende. Kammeret er tilgængeligt og tydeligt. Der er parkeringslomme på Frederiksborgvejs vestside umiddelbart nedenfor højen. Nemmeste adgang opnås fra parkeringslommens nordende, over den lille bro og op ad bakken langs krattet.
Landskaberne mod nord og vest er særligt karakteristiske for området mellem Slangerup og Græse og iøvrigt underlagt bevarende restriktioner.

Frederiksborgvej 9, Jordhøj
3550 Slangerup
Tlf. 47 33 51 72

Den Alpine Have

Med sin overdådige grønne frodighed og en fantastisk belliggenhed på en stejl skråning ned mod Buresø er fornemmelse og atmosfære at sammenligne med de kendte norditalienske søer. I haven ses især mange alpine vækster.
Man kan komme frem til haven enten via Jørlunde Overdrev eller ad stien langs søen forbi "Pigernes Badested" og "Karlenes Badested".

Åbent:

Mandag - Fredag, samt Søndag fra 10.00 – 17.00

Tjørnevej 1, Jørlunde Overdrev
3550 Slangerup
Tlf. 47 33 33 20

Den Gamle Have

Midt i byen, ind gennem porten og om bag husrækken, så træder man ind i en gammel både hyggelig og rolig byhave. Hvis ikke porten er åben, så kan man gå gennem en låge i den lille smøge langs husgavlen.
Langs hegnet til den ene nabo - et galleri iøvrigt - ligger et lille udvalg af byens ældre huse i skala 1:10.
Prydhaven er med borde og bænke, så en stille stund - eller måske madpakken, kan nydes væk fra byens hektiske liv. Haven er noget vildtvoksende; men netop derfor opleves den som en lille tidslomme.

Kongensgade 23
3550 Slangerup
Tlf. 47 35 23 72

Kumbelhaven

Kumbelhaven ligger i Farums centrum og danner forbindelse mellem Stationstorvet og Williams plads på den ene side af Frederiksborgvej og Rådhustorvet med rådhuset og indkøbscentret Farum Bytorv på den anden side.
Det var egentlig et toiletsæde, der var anledning til kontakten mellem Piet Hein og Farum, oven i købet et superellipseformet et af slagsen, designet af Piet Hein. Piet Hein dukkede nemlig op på en udstilling i Farum Kulturhus i 1992, hvor hans toiletsæde var udstillet. Dette blev begyndelsen til flere Piet Hein-tiltag i Farum.
I 1995 blev der afholdt en stor retrospektiv udstilling i Farum Kulturhus med titlen Piet Hein – det universelle menneske. I forbindelse med planlægningen af udstillingen blev ideen til Kumbelhaven født, og Kumbelhaven blev indviet samtidig med udstillingen. I haven kunne man se en labyrint af Piet Hein, anlagt med brosten og bede samt en bronzeskulptur af et såkaldt superellipseæg, der nu befinder sig i labyrintens centrum.
I foråret 2000 blev yderligere tre bronzeskulpturer afsløret i Kumbelhaven.
Den første skulptur, Danmarksgloben, består af tre globusser: En globus, hvor Danmark i forhold til resten af verden er gengivet i rette proportioner. En globus, hvor Danmark er alt for lille og endnu én, hvor Danmark er alt for stort. Danmark er lille i udstrækning, og hvad råstoffer angår, men stort hvad menneskelige ressourcer og nyskabelser angår. Mange udlændinge overser Danmark pga. dets lidenhed, mens mange danskere så til gengæld har en vis hang til selvhøjtidelighed. Disse forskellige måder at opfatte Danmark på får Piet Hein fint frem med sine globusser, som egentlig blev til i forbindelse med en film om Danmark i Verden, som det danske Udenrigsministerium lavede i 1968 for at informere udlandet om Danmark.
Den anden skulptur forestiller Kumbel-manden; de særlige Piet Hein gruk skabte Piet Hein nemlig under navnet Kumbel Kumbell. De livskloge gruk er i dag kendt og elsket over hele verden. Kumbelhavens Kumbelmand var først udstyret med en lang spids næse. Men da ukendte hærværksmænd flere gange har haft held til at brække den spidse næse af, er Kumbelmanden nu blevet udstyret med en opstoppernæse i et forsøg på at hindre yderligere hærværk.
Den tredje skulptur er en buste af Piet Hein, der både var kunstner og naturvidenskabsmand. For ham var der ingen afstand fra kunstens subjektive til naturvidenskabens objektive verden. Han følte sig hjemme i begge verdener – multitænkeren, universalisten og designeren Piet Hein lader sig ikke sådan sætte i bås.

Rådhustorvet 2
3550 Farum
Tlf. 72 35 45 65

Jættestuen Møllehøj

I stenalderen begyndte folk at dyrke jorden, flinteredskaberne fik en finere bearbejdning, og nye gravskikke kom til landet. Herom vidner de mange dysser og jættestuer, som vi har her på egnen. Stor og velbevaret er jættestuen Møllehøj, der ligger lidt sydøst for Lille Rørbæk, lige ved kommunegrænsen. Den er fra ca. 3500 f.Kr. og har altså ligget der i over 5.000 år. Er man nysgerrig, kan man medbringe en lommelygte og syd for Store Rørbæk dreje af først mod Svestrup og hurtigt efter mod Lille Rørbæk. Der ligger højen på venstre hånd. Jættestuen blev udgravet allerede i 1707. Indgangen er lang og lav, men i det indre rum er det højt nok til, at de fleste kan stå oprejst. Jættestuen er 1,9 meter høj, 6,7 meter lang og 2,9 meter bred. Kammeret kan rumme en snes voksne. Her blev der blandt andet fundet tre økser, syv dolke og flere lerkar.

Lille Rørbækvej 14
3600 Frederikssund

Åbrinken

Umiddelbart ved Hørup Bro på vejrute 53/207 få km fra Slangerup finder man den uforstyrrede ådal, Åbrinken, hvor den vandrige Græse Å løber i bunden.
Midt i ådalen udvider åen sig, hvor den tidligere mølledam fra den store vandmølle, der i middelalderen var en af købstaden Slangerups vigtigste møller lå. Trods nærheden til den stærkt trafikerede hovedvej, kommer man efter få minutter til fods ind i et af Nordsjællands mest uberørte og fredfyldte områder - ja, nærmest et "Morten Koch landskab", hvor naturen og kulturlandskaberne kan nydes fuldstændigt uforstyrret, og hvor oplevelsen er at bevæge sig tilbage til barndommens uberørte landskaber.
Guide kan bestilles på Turistkontoret Nordsjælland. - Road or Place must be filled

Åbrinken 3
3600 Frederikssund

Jægerspris slotspark

Parken er forholdsvis stor med flotte træer, både sol og skygge, søer med karper, gamle træer er udlagt som naturlegeplads. Lige nu blomstrer de mest fantastiske store rododendroner. Lige i nærheden ligger der 2 rigtig gode ishuse, hvor man med fordel kan købe en is inden man går en tur i parken. Her kan ungerne så boltre sig når isen er spist.
Ishusene ligger mellem Parkvej og Dyrnæsvej, på samme side som Parkvej. Man kan gå ind i parken fra Dyrnæsvej. Det er også her at de store Rododendron buske er. Parken ligger mellem slottet og Dyrnæsvej.

Slotsgården
3630 Jægerspris

www.kongfrederik.dk

Nordskoven

Skoven er mest kendt for sine gamle ege: Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Den ejes af Kong Frederik d. VII´s Stiftelse på Jægerspris, og det er tilladt at gå og cykle i skoven. Er man i bil, kan man parkere ved Skoven Kirke og følge den med gult markerede rute gennem skoven. Ruten går forbi Kongens Jagtpavillon, dernæst Bredvig Mose som henligger uberørt og viser, hvordan området har set ud i oldtiden så de gamleege, og slutter ved P-pladsen.
Skovkort kan købes på Frederikssund Turistbureau og Jægerspris Slot.

Kulhusvej 1
3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 10 04

Julianehøj

Julianehøj er oprindelig en jættestue.
Højen er udgravet i 1776 af Arveprins Frederik, som efter udgravningen lod højen udsmykke af billedhuggeren Johs. Wiedewelt.
Julianehøj er udformet som et mindesmærke over Arveprinsens mor Dronning Juliane-Marie.

Kulhusvej 20, Jægerspris Slot
3630 Jægerspris
Tlf. 47 50 34 89

Kulhuse Strand

Helt op i toppen af Kulhuse er vandet for de lidt større børn, da der hurtigt bliver dybt. Går man lidt længere mod syd kan der ved lavvande være godt for mindre børn. Og vandet bliver ret hurtig lunt, da det er en bugt og ikke ud til det åbne hav. Der kan købes is v. havnen. Kulhuse Strand er en dejlig sandstrand med græs og beplantning bagved. Stranden har det blå flag.

Kulhusvej 210
3630 Jægerspris

Jægerspris Nordskov

Jægerspris Nordskov er en privat skov med offentlig adgang. Du må gå og cykle på stier og veje i skoven i dagtimerne. Der er nogle meget gamle egetræer, man kan gå på jagt efter.
For bilister er der parkeringspladser og let adgang til Nordskoven i Jægerspris, ved Jægerspris Slot, Skoven Kirke og for enden af Barakvej i Kulhuse. Desuden er der en stor parkeringsplads inde i skydeterrænet ved Louisenholm.

Skovkirkevej 7
3630 Jægerspris

Eskilsø Klosterruin

Man er velkommen på Eskilsø året rundt. I perioden 1. april til 15. juli er der færdselsrestriktioner, men du kan hele året følge stien, der blandt andre steder fører til kirkeruinen.
Klosterruinen er resterne af den kirke der hørte under Augustinerklosteret. Klosteret blev opført i 1100-tallet og flyttet til Æbelholt i Nordsjælland i samme århundrede.
Forskellige lægeplanter vokser ved ruinen.
Sejlende gæster kan lægge til ved molen, for kortvarigt ophold - under hensyntagen til øboernes bådepladser. Større grupper bedes anmelde deres ankomst til Struckmannfonden - kontakten foregår via Frederikssund Turistbureau.

Eskilsø
4050 Skibby
Tlf. 47 52 76 38

Lindegårdshaven

Romantisk haveanlæg på 11 ha. Den nu nedrevne Lindegård blev opført i 1688, enkelte af havens elementer stammer tilbage fra den tid. Flere af de romantiske indslag såsom sneglehøj, sneglebrønd og et trappeanlæg kan endnu findes i terrænet.

Lindegårdsvej 1
4050 Skibby
Tlf. 47 31 06 85