Her er du: Oplev naturen / Midtsjælland

Hedeland

Hedeland er et 15 km2 stort naturområde. Meget skønt natursted hvor man kan gå spændene ture med børnene og nyde naturen og søen.
Hedelands veteranbane kører hver søndag i sæsonen, der løber fra midten af maj til begyndelsen af september. Veteranbanen findes ved indkørsel til Brandhøjgårdsvej 2.
Brandhøjbanen – minijernbanen - er også en stor attraktion for børn i alle aldre. Den er placeret ved Hedelands Veteranbanes trinbræt ”Stenager” eller du kan komme til banen via p-plads syd for kolonihaver. Kører ca. hver 14. dag fra maj – september.
I sammenhæng med Amfiteatret ligger Skibakken med et toppunkt 80 meter over havets overflade. Ved kolde vintre anvendes snekanoner til at forsyne bakken med sne. Skibakken findes ved indkørsel fra Brandhøjgårdsvej/Tranemosevej.

Maglehøjgårdsvej 6A
2640 Hedehusene
Tlf. 46 13 63 18

www.hedeland.dk

Østre Strandvej

Ved Østre Strandvej er der en lille strandpark med klitter og "sandgryder", der giver fine bade- og opholdsmuligheder for strandgæster.

Faciliteter:

Parkeringplads
Stor cykelparkering
Badebro på 50 m
Kiosk
Toiletbygning
Svellesti for gangbesværede gennem klitterne

Østre Strandvej
2680 Solrød Strand

Solrød Strandpark

Solrød Strandpark er delvis fredet. Der er adgang til området fra Solrød Strandpark, via Duevej, hvor der er parkeringsplads.
Roskilde Amt har etableret en sti for handicappede gennem Strandparken. Stien er udformet, så både kørestolsbrugere og svagtsynede/blinde kan benytte den. Stien er anlagt til vandkanten.

Faciliteter:

Parkeringsplads med borde/bænke
Toiletbygning
Sti for gangbesværede og svagtseende/blinde

2680 Solrød Strand

Staunings Ø og Jersie Strandpark

Staunings Ø og Jersie Strandpark er fredede naturområder. Der er adgang til området fra Jersie strandvej.
Staunings Ø er en sandrevle, der fremstår som et klitlandskab med marehalm. Bagved ligger lagunesøer med store sivskove og et rigt fugleliv året rundt,- især svaner, gåse- og andefugle. Der er ideelle badeforhold og fine muligheder for at opleve trækfugle og årstidernes skiften. Der er gangbroer flere steder over lagunesøerne til Staunings Ø.
Jersie Strandpark er en nåletræsplantage med spredte løvskovspartier og lysninger med græs, velegnede for ophold og leg.
Man kan færdes til fods i området.

Faciliteter:

Parkeringsplads i Jersie Strandpark
Kiosk
Toiletter
Badebro på 50 m 
Handicapadgang fra parkeringspladsen og helt til vandkanten
Udsigtsplads med bænk - indrettet for gangbesværede
Fugletårn på Ølsemagle Revle syd for Staunings Ø -

Adgangsbegrænsning:

Staunings Ø og Ølsemagle Revle er udpeget som vildtreservat og EF-habitatområde. I fuglenes yngletid  fra 1. april til 31. august er det forbudt at færdes på sydspidsen af Staunings Ø. Hunde må ikke medtages på Staunings Ø i yngleperioden og resten af året skal hunde være i snor.

2680 Solrød Strand

Gundsømagle Sø

Her ved den dejlige sø går der en 800 meter lang trampesti mellem to fugletårne langs den sydlige bred. Stien fører fra tårnet i Østrup op langs Gåseengen, hvorfra man har en smuk udsigt over eng og landskab. Herfra går stien gennem skov og krat med mulighed for mange fine oplevelser af fugle, frøer og planter. En ca. 300 meter lang gangbro i rørskoven vest for det vestlige fugletårn giver nogle helt unikke muligheder for at opleve rørskovens fugle- og dyreliv på nært hold. Den er bygget, så man kan opleve fornemmelsen af at "blive væk" i rørskoven, og der er flere steder opsat små bænke. Det er vigtigt at holde sig på stierne af hensyn til fuglelivet.

St. Valbyvej, Østrup
4000 Roskilde

Haraldsted Sø

Haraldsted Sø (også kaldet Langesø) ligger nord for Ringsted. Som navnet hentyder, er det en smal og langstrakt sø, søen har flere år i træk været en blåt flag strand, og har en fin stor sandstrand. Der er mange gæster når solen står højt og det er muligt at nyde en is fra kiosken som ligger ved stranden. Der er desuden en afmærket natursti langs søens nordside fra dæmningen i søens vestlige ende til Vrange Skov, og den ca. 5,5 km lange sti følger de fleste steder søens bred.

Haraldsted Sø
4100 Ringsted

Kongskilde friluftsgaard

Et skønt sted for den naturglade familie. Her er alle muligheder for en dejlig dag i naturen.
Tag en picnickurv med, der er masser af steder at indtage den.
Fra Kongskilde Friluftsgård kan man gå langs Møllebækken til Tystrup Sø. Her er der en børnevenlig strand og du kan benytte dig af Skov- og Naturstyrelsens gratis grillpladser.
Du kan også gå ad den nye trampesti op til toppen af ”Bjerget” og nyde den fantastiske udsigt over Tystrup-Bavelse Naturpark. På stedet er der også en lille naturlegeplads, og i Vandmøllen er der et 4000 liter stor akvarium med flere af de fisk, der findes i søerne på Sorø- egnen.
På friluftsgården er der en naturafdeling, der har åbent alle hverdage. Der er ansat 3 naturvejledere, som kan bestilles i forvejen til forskellige arrangementer og guidede ture.

Skælskørvej 34
4180 Sorø

www.kongskilde.net