Her er du: Museer / Midtsjælland

Greve Museum

Fra forrådskammer til forstad
Greve Museum er et lokalt kulturhistorisk museum, der har ansvaret for at undersøge, bevare og formidle de sidste 250 års kulturhistorie fra Greveegnen. Museet beskæftiger sig med fire overordnede temaer: Naturressourcer og livsformer i landbrug, gartneri og fiskeri; Strandområdet som ”åndehul” for storbybefolkningen; Fra åbent land til forstad samt Grevegård og dens historie. De tre første temaer udgør en kronologi i egnens udvikling men har også alle nutidig relevans. Det sidste tema om Grevegård og dens historie handler primært om den gård, som Greve Museum har til huse i, som et eksempel på en typisk stor og betydningsfuld hedebogård. På tværs af disse temaer er der særlig fokus på relationen mellem egnen og hovedstaden, som har stor indflydelse på områdets udvikling og karakteristika. 

Åbningstid:

Tirsdag - fredag: kl. 11-15, søndag: kl. 11-17. Lukket mandag og lørdag. 2. onsdag i måneden: kl. 13.30-21

Bækgårdsvej 9
2670 Greve
Tlf. 43 40 40 36

www.grevemuseum.dk

Greve Museum

Fra forrådskammer til forstad
Greve Museum er et lokalt kulturhistorisk museum, der har ansvaret for at undersøge, bevare og formidle de sidste 250 års kulturhistorie fra Greveegnen. Museet beskæftiger sig med fire overordnede temaer: Naturressourcer og livsformer i landbrug, gartneri og fiskeri; Strandområdet som ”åndehul” for storbybefolkningen; Fra åbent land til forstad samt Grevegård og dens historie. De tre første temaer udgør en kronologi i egnens udvikling men har også alle nutidig relevans. Det sidste tema om Grevegård og dens historie handler primært om den gård, som Greve Museum har til huse i, som et eksempel på en typisk stor og betydningsfuld hedebogård. På tværs af disse temaer er der særlig fokus på relationen mellem egnen og hovedstaden, som har stor indflydelse på områdets udvikling og karakteristika. 

Åbningstid:

Tirsdag - fredag: kl. 11-15, søndag: kl. 11-17. Lukket mandag og lørdag. 2. onsdag i måneden: kl. 13.30-21

Bækgårdsvej 9
2670 Greve
Tlf. 43 40 40 36

www.grevemuseum.dk

Solrød Lokalarkiv

Det rummer arkivet
Solrød Lokalarkiv indsamler og opbevarer trykt og utrykt materiale om Solrød Kommunes historie.
Det kan f.eks. være

Bøger om Solrøds historie.
Blade og tidsskrifter fra kommunens foreninger, klubber og institutioner.
Aviser og avisudklip.
Fotos fra kommunen før og nu.
Arkivalier fra foreninger, virksomheder, institutioner og enkeltpersoner.
Lydbånd, film- og videooptagelser.
Kort.
Kopier af kirkebøger og folketællinger.

Arkivet rummer også hjælpemidler til historiske studier, som f.eks.

Trykte oversigter over danske arkiver.
Håndbøger om lokalhistorie.
Registraturer over andre arkivers samlinger.
Bøger om kulturhistorie i almindelighed.
Bøger om mønt, mål og vægt gennem tiderne.
Evighedskalender.
Oversigt over danske fotografer m.m.

Solrød Lokalarkiv
Solrød Center 4
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 18 28 20

Sorø Museum

Sorø Museum har til huse i en af byens ældste bygninger:
Chr. d. IV's kro fra 1624-25.
Museet har permanente udstillinger der viser dele af udviklingen i Sorø og Sydvestsjælland fra Yngre Jægerstenalder og frem til begyndelsen af 1900 tallet.
Herudover har museet et interiør fra ca. 1880 - 1920 samt en mindestue for digteren B.S.Ingemann og hustru Lucie Ingemann.

Åbent:
Tirsdag-torsdag kl. 13-16
Lørdag fra kl. 10-13 og Søndag fra 13-16

Storgade 17
4180 Sorø
Tlf. 57 83 40 63

www.aabne-samlinger.dk

Køge Arkiverne

Køge Arkiverne indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune.
Køge Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv. Arkiverne medvirker til bevaring af bygninger og miljøer i Køge Kommune. Arkiverne benytter forskelige formidlingsformer, fx fotos og tekster, der hver især giver dybde og perspektiv til det historiske materiale.

Vestergade 26
4600 Køge
Tlf. 56 64 15 92

www.koegearkiv.dk