Her er du: Dyr /Midtjælland

Hyldetoftegård

Søren Olesen og Anne Birgitte Duus

Produktion: Grøntsag og bær
Søren og Anne Birgitte har boet på gården siden 1993, hvor de overtog den fra Sørens forældre. De har sammen 3 drenge, Rasmus, Jeppe og Christian. Derudover bor der 5 medarbejdere på gården.
På gårdens 165 hektarer dyrkes der jordbær og forskellige sorter af porrer (1 hektar svarer til 2 fodboldbaner). Der er i alt 30 ha med porrer og 16 ha med jordbær. Der til kommer at ca. 8 ha er udlagt med nye jordbærplanter hvert år. Der produceres også korn på gården.
Antallet af ansatte varierer meget i løbet af året afhængig af sæsonen for jordbær og porrer. I november måned er der 7 personer ansat i pakkeriet til at vaske og bundte porrer, som sælges bl.a. til Netto. I vintermånederne er der typisk 4 ansatte og i foråret 10 ansatte. Når jordbærhøsten starter er der op mod 100 ansatte på gården. De mange ansatte kommer fra det meste af Europa, men hovedsagligt fra Østeuropa. De bor i en camp på gården og der er bygget et særligt ”folkehus” med bad, toiletter og køkkenfaciliteter. De mange ansatte betyder, at der er et stort administrativt arbejde på gården, som Anne Birgitte hjælper til med i sommermånederne. Anne Birgitte er uddannet agronom og underviser til dagligt på Høng Landbrugsskole.  
Det nyopførte pakkeri er en stor hal med en maskine til at vaske porrer, et sorteringsbord og et pakkebord. Derudover blev der sidste år indkøbt en maskine til at forsegle jordbærbakkerne med gennemsigtigt plastik, så bærerne holder sig bedre ude i butikkerne. Der er ligeledes lavet et stort kølerum, hvor porrer og jordbær opmagasineres indtil de bliver hentet til videresalg. I dette kølerum er det muligt at nedkøle jordbær med 20 grader på 1 time.
Når der er rigtig travlt i jordbærsæsonen kan der plukkes og pakkes op til 5 tons jordbær på en formiddag.
Den årlige produktion er på 150-200 tons jordbær og 2.500.000 stk. porrer.
Udover at opleve en spændene produktion af jordbær og porrer er besøgende også velkomne til at benytte folkerummet til at nyde eventuel medbragt mad. Et lille stykke fra gården er der ligeledes en gammel galgebakke (Kanehøj). Fra bakken er der en god udsigt over området. Tæt på bakken ligger også Kane Mølle.

Offentlig transport
Buslinie nr. 903 kører fra Skælskør til Boeslunde og stopper ca. 1 km fra ejendommen.
Der er ca. 4 km til Skælskør

Råbjergvej 20
4230 Korsør

Krogsgård

Niels Henrik Hjerrild

Produktion: Kvæg
Krogsgaard er smukt beliggende for enden af en blind vej i dejlige naturomgivelser. På Krogsgaard er der en malkeproduktion med 240 jersey køer samt nogle kalve. Køerne står i det man kalder en "sengestald", hvor de har mulighed for at gå frit rundt på et større staldareal. I midtergangen serveres foderet mens et automatisk udmugningsanlæg sørger for at stalden holdes ren. Om morgenen og aftenen ledes køerne igennem en malkekarrusel, der delvist automatisk malker køerne. Rundt omkring på gården ligger enorme bunker af foder til køerne, blandt andet græs og majs foder. Derudover er der en halmlade med store rundballer i, hvor medbragte madpakker gerne må nydes. På gården er også en masse katte og høns. Gården ejes af Niels Henrik og Christa, som siden 1997 har boet på gården. De har sammen 3 børn, men da Christa er dagplejer er der ofte flere børn på gården.
Særlige tilbud
Der hører ca. 7 ha skov til ejendommen og i vinterhalvåret er der ofte oversvømmet nede i mosen, hvilket efterlader et større samlet vådområde. Besøgende er velkomne til at gå ture i området.
Offentlig transport
Bus nr. 13 og nr. 27 holder ude ved vejen. Fra vejen er der ca. 1,8 km op til gården. Bus nr. 13. kører mellem Slagelse og Holbæk og bus nr. 27 kører mellem Næstved og Kalundborg. Afstand til Slagelse (16 km), Sorø (10 km), Dianalund (5 km)

Krogen 15
4190 Munke Bjergby

Kurt Rolsted

Produktion: 180 jersey køer
Gården ligger lidt nede i en dal nær Stridsmølle skovene. På gården er der en ny kostald. I stalden er der i hver side en bred fodergang hvor man som besøgende har godt udsyn til de 180 flotte jerseykøer. Ud over køer er der kvier og kalve samt katte som alle må klappes/kæles. Stalden er en sengebåsestald med en malkehøj i den ene ende af stalden. Der malkes 24 køer af gangen, så der er travlhed mens malkningen står på. Der malkes kl. 4.30, kl. 9.00 fodres køerne og kl. 14.30 malkes der igen. På gården er der 2 ansatte foruden landmanden og hans kone Linda. Linda har, foruden sit arbejde som social- og sundhedsassistent, ansvaret for kalvene.
På gården er der siloanlæg til opbevaring af bl.a. majs og græs som er noget af det foder køer får.
Gården ejes af Kurt Rolsted som har boet på gården siden 7. dec. 1985, han er gift med Linda.
Modtager besøg: midt på dagen.
Særlige tilbud: Stridsmølle skovene, Tissø og Madesø. Der er masser af natur i omegnen, ved Gl. Svebølle er der et større moseområde.
Afstand til nærmeste byer: Svinninge 10 km. Jyderup 9 km.  Kalundborg 15 km. Svebølle 3 km.
Offentlig transport: Der går tog til Svebølle både fra Kalundborg og Holbæk (København) der er 3 km. fra stationen og ud til gården. Bus 741 går lige til døren og denne kan man også tage fra Svebølle station.

Gl. Svebøllevej 2
4470 Svebølle

Lykkebjerg

Niels Henrik B. Nielsen

Produktion: Kvæg
Lykkebjerg er en kvægejendom med klappedyr. Du kan hjælpe med at fodre kalvene, lege i halmen, klappe hestene, give hønsenevand m.m.
Udover de talrige muligheder med "pasning" af dyrene, har vi også en legeplads med gynger, sandkasse, trampolin, boldbane samt tennisbane.
Hvis vejret er mest til indendørs udfoldelser, er der et stort aktivitetsrum med bordtennis, bordfodbold, børnebillard samt div.spil.

Jyderupvej 87
4291 Ruds Vedby

http://www.lykkebjergferie.dk/

Myredalsgård

Jens Jørgen Madsen

I kan se malkekøer med opdræt, og der kan også hilses på små kalve i bokse med dybstrøelse.
Der er en lille flok æglæggende høns, hunde og katte med killinger.
Gården er en familiebedrift med glidende generationsskifte fra Jens Jørgen Madsen til sønnen Martin. Jette arbejder med på bedriften.
Produktion
Malkekøer og opdræt
Særlige tilbud
Spisning af madpakke i hø eller halm
Afstand til offentlig transport
50 m, busrute 23 (Kalundborg - Slagelse)

Svallerup Landvej 8
4400 Kalundborg

Protekta farms

Anders Jacobsen

Produktion
1.250 søer, 16.000 smågrise og 14.000 slagtesvin.
Protekta Farm A/S er grundlagt af Åge Jacobsen sidst i 1960'erne, i 1970èrne var der en produktion på ca. 1.000 søer, hvilket var en meget stor produktion på daværende tidspunkt. I 1999 overtog sønnen Anders Jacobsen ejendommen med den nuværende produktion. En del af ejendommens formål er at afprøve egne produkter af stalde og inventar, idet man ved siden af landbrugsproduktionen også driver en virksomhed, der sælger staldsystemer.
Der er i alt 16 ansatte i mark og stald.
Ejendommens jorder drives med reduceret jordbehandling, hvilket betyder mindst mulig kørsel med maskiner på jordarealerne. Der dyrkes i alt 900 ha med hovedsageligt kornafgrøder, hvoraf en del bruges til egen produktion af foder til dyrene.
Protekta Farm A/S har egne lastbiler til transport af grise, alle slagtesvinene leveres til privat slagteri i Jyderup.
På ejendommen er der et mini kraftvarmeværk der producere el og varme til hele bedriften.
Afstand til offentlig transport
Cirka 1 km.

Brændemosevej 31
4400 Kalundborg

Svanehøjgård

Henning Skov Andersen

Produktion: kvæg
Svanehøj har været i familiens eje siden Hennings forældre købte den i 1956. Dengang var det et husmandsbrug med fire køer, to grise, en hest og seks hektarer jord. I dag er der 100 malkekøer af racen jersey på gården, ligesom der drives 85 hektarer jord.
Udover Henning og en medhjælper i stalden, arbejder Hennings kone Gitte også på gården, hvor hun tager sig af regnskabet, ligesom det er hende der passer kalvene. Deres datter Christine går i skole.

Der fødes ca. 100 kalve hvert år på Svanehøj. Tyrekalvene bliver solgt til opfedning, mens kviekalvene bliver på gården. Køerne bliver malket i en sildebensstald, hvor køerne står med yveret mod en ”malkegrav”, hvor Henning befinder sig. Køerne går i løsdriftsstald og om sommeren går de på græs hver dag.

Gyllen fra køerne leveres til et biogasanlæg i Hashøj, hvor det sammen med industriaffald omdannes til energi.

På de 85 ha dyrkes der majs, græs, sukkerroer og maltbyg, som delvist bruges til foder til køerne.

Der vil være mulighed for at kunne nyde en eventuelt medbragt madpakke i halmen.

Af seværdigheder i nærområdet kan nævnes amfiteateret ved kirken i Boeslunde (2,5 km fra gården) samt Absalons sten. Der er i det hele taget gjort mange kulturhistoriske fund i området.

Offentlig transport
Der er god busforbindelse fra Korsør (8 km fra gården) og Skælskør (10 km fra gården). Bus nr. 59 stopper på Korsør Landevej ca. 1 km fra ejendommen.

Svanehøjvej 30
4220 Korsør