Her er du: Museer / Midtjylland

Egnsmuseet i Vandel

Egnsmuseet i Vandel er et lokalhistorisk museum med egns typiske genstande fra boliger og husholdninger fra tiden efter 1850. Desuden er der en skolestue fra 1930erne og en bondestue fra ca. 1900 med køkken og brændekomfur.
Udstillinger om besættelsestiden og Vandel bys forretningsliv fra 1940erne til 1960erne.
Specialudstillinger om legetøj gennem 100 år samt broderier fra 3 generationer. 
Desuden har Randbøl Sogns Lokalarkiv til huse på Egnsmuseet i Vandel.  
Gratis adgang torsdage ml. 10.00 – 18.00
Passer åbningstiden ikke så ring og aftal tid.

Grindstedvej 30
7184 Vandel
Tlf. 75 88 32 45

www.randboldal-museet.dk

Kongernes Jelling

Nationalmuseets besøgscenter, Kongernes Jelling, fortæller om det enestående anlæg, som kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand skabte i Jelling i 900-årene. I 1994 blev monumenterne - de to runesten foran kirken, Jelling Kirke og de to enorme høje nord og syd herfor - optaget på UNESCO's verdensarv-liste.
Monumenterne afspejler overgangen fra hedenskab til kristendom, men kan også betragtes om Danmarks dåbsattest: Den ene runesten bærer den ældste indskrift, der omtaler landet Danmark og folket danerne på dansk grund.
Kongernes Jelling fortæller levende og i smukke rammer, tæt på Jellinghøjene og Jelling Stenene, den spændende historie om monumenterne, deres tilblivelse, deres betydning og den forskning, der har foregået i mere end 400 år siden slutningen af 1500-tallet, hvor man for alvor blev opmærksom på de storslåede monumenter.
Desuden forklarer udstillingen betydningen af mindesmærkerne som kongeligt prestige-byggeri og monumental arkitektur. Den fortæller om kongeslægten, kongedømmet, kongeriget Danmark-Norge og om kongens accept af den nye tro samt om den gamle og den nye tid for vikingetidens mennesker. 
I særudstillinger vises forskellige emner af natur- og kulturhistorisk indhold.
For børn
Også børn i alle aldre kan få glæde af at besøge Kongernes Jelling. Børnene kan opleve vikingetiden på tæt hold; klæde sig ud som vikinger, lege i vikingeteltet, skrive sit navn med runer, læse i en af vikingebøgerne eller prøve et af vikingespillene.

Gormsgade 23
7300 Jelling
Tlf. 75 87 23 50

www.kongernesjelling.dk

Brande Museum

På Brande Museum er der mulighed for at få indblik i, hvordan et typisk bonde-samfund fungerede i "gamle dage". Her findes rokke og andre redskaber til den tekstil-husflid, der supplerede de små landbrugs indtægter.
Samtidigt har Brande Museum en meget fin samling af klædningsstykker fra egnen, gamle redskaber og flinteøkser fra stenalderkulturer ved Skjern Å.
Ligeledes rummer Brande Museum en interessant våbensamling samt en unik møntsamling med mønter tilbage til Harald Blåtands tid.
N.B. Åbning af museet udover de normale åbningstider kan arrangeres. Henvendelse kan ske til Brande Turistbureau.

Centerparken 2
7330 Brande
Tlf. 97 18 00 59

Herning Museum

Herning Museum skildrer egnens udvikling fra oltid til nutid. Oldtidsudstillingen fortæller om de meget store arkæologiske udgravninger de sidste 15 år med bl.a. sjældne fund af trælurer fra ca. 400, Nordeuropas bedst bevarede jernaldersmedjer og de sjældne skivehjul fra Kideris ca. 2800 f. Kr.. Hedebrugsudstiling om heden og hedens hovedstad, Herning, og store samlinger med jydepotter, halmløb og hornskeer, specialsamlinger med "kloge folk" og kæltringer.
Der er udstillinger med folkemindesamleren Evald Tang Kristensen og besættelsestiden. Museumspark med frilandsmuseum med bygninger fra hedeegnen, bindestue og gamle danske husdyr. En særoplevelse er Inge Faurtofts 57 dukkeæsker, "Årets gang på Jens Nielsens bondegård".
Særudstillinger.

Museumsgade 32
7400 Herning
Tlf. 96 26 19 00

www.herningmuseum.dk

Flymuseet Gedhusvagten

Museet ligger i området, hvor tyskerne under anden verdenskrig anlagde Fliegerhorst Grove, og hvor Danmarks Flyvevåben fra 1950 fik base.
Foruden billedmateriale om opførelsen af flyvepladsen, kan museet vise flere effekter fra det danske forsvars start og senere Flyvevåbnets oprettelse i 1950. Gæsten kan følge flyvestationens udvikling år for år op til vore dage.
I området omkring museet er opstillet en lang række fly, som har tjent det danske flyvevåben.

Gratis adgang onsdage ml. 13.00 – 16.00

Flyvestationen
Herningvej 50
7470 Karup J
Tlf. 97 10 15 50

www.flyhis.dk

Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Vinderup Egnshistoriske Arkiv indsamler og bevarer kildemateriale fra foreninger, virksomheder og enkeltpersoner i eller med tilknytning til den gamle Vinderup kommune.

Vinjes Torv 1
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 29 98

www.arkivet-vinderup.dk

Museet "De fem år" 

Museet "De fem år" indeholder dokumentariske genstande fra Skive og Omegn, som skildrer borgernes dagligdag og modstandsbevægelsens kamp under 2. verdenskrig fra 1940-1945.
Samlingen indeholder bøger/billeder samt materiel der synliggør modstandsbevægelsens farefulde arbejde med at bekæmpe den tyske besættelsesmagt.

Åbningstider:
Sidste søndag i hver måned eller efter aftale. Gratis adgang, men bidrag modtages gerne.

Furvej 9
7800 Skive
Tlf. 97 51 23 13

www.de5aar.dk

Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv

Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv har som formål at indsamle, bevare og formidle historisk materiale, der kan belyse egnens historie, dens beboere, virksomheder, foreninger, dagliglivet og meget andet.

Åbningstid:

mandag 19 - 21 (eller ved kontakt )
Formand: Karen Warming

Vandværksvej 3, Farre
8472 Sporup
Tlf. 86 96 98 13

Viborg miniby

Viborg miniby er modeller af huse fra Viborg, som de så ud omkring årene 1800 - 1850.
Der ønskes på sigt oprettet et udstillingssted - en miniatureudgave af det gamle Viborg, der skal være en turistattraktion for byen.
Forud for byggeriet er der et stort arbejde med at finde frem til, hvordan husene har set ud.
Minibyggerne har haft stor glæde af brandkommissionernes bygningsbeskrivelse, der går helt tilbage til 1781 samt brandforsikringsprotokollen, der blev oprettet i 1876.
Endvidere findes der meget materiale i kommunens byggesagsarkiv og i landsarkivet. Dette sammen med lokalhistorisk arkiv giver minibyggerne en stor sikkerhed for, at husene bliver gengivet, som de var.
Da der ikke findes tegninger af alle husene, er minibyggerne meget interesseret i gamle fotos af husene.
Husene tegnes af minibyens arkitekter, og så kan det pratiske arbejde gå i gang.
Fundamentet støbes i jernbeton, huset opbygges i lecablokke, og derefter igangsættes selve murarbejdet.
Forinden laves mursten og tagsten, som bliver fremstillet specielt til formålet.
Bindingsværk, døre og vinduer bliver også fremstillet specielt, og resultatet bliver de flotte minihuse, som viser det gamle Viborg.
Der er udstillet 18 huse og Gråbrødre Kirke, som kan ses på adressen Mellemvej 19.

Mellemvej 19
8800 Viborg
Tlf. 86 62 30 72 , 87 25 45 15

Psykiatrisk Sygehus Søndersøparkens Museum

Museet fortæller om udviklingen inden for psykiatrien med udgangspunkt i sygehusets historie.
Foruden fotostater, der giver et indtryk af forholdene på sygehuset igennem hele dets historie, består museumssamlingen af genstande, der belyser sygehusets historie, fx behandlingsapparatur, inventar fra sengeafsnit, fikseringsbælte, remme til hænder samt arbejdsredskaber.
Museet rummer også en lille samling af patientkunst. Samlingen, der primært består af malerier, er fremstillet af tidligere patienter. Samlingen er opbygget i perioden, hvor billedterapi blev en del af behandlingstilbuddet.

ÅBNINGSTID KUN EFTER AFTALE!

Man kan arrangere en rundvisning ved henvendelse til informationen påpsykiatrisk sygehus mellem kl. 08.00 og 15.00 på telefonnummer 89273300.

Søndersøparken 1
8800 Viborg
Tlf. 89 27 33 00

Viborg miniby

Viborg miniby er modeller af huse fra Viborg, som de så ud omkring årene 1800 - 1850.
Der ønskes på sigt oprettet et udstillingssted - en miniatureudgave af det gamle Viborg, der skal være en turistattraktion for byen.
Forud for byggeriet er der et stort arbejde med at finde frem til, hvordan husene har set ud.
Minibyggerne har haft stor glæde af brandkommissionernes bygningsbeskrivelse, der går helt tilbage til 1781 samt brandforsikringsprotokollen, der blev oprettet i 1876.
Endvidere findes der meget materiale i kommunens byggesagsarkiv og i landsarkivet. Dette sammen med lokalhistorisk arkiv giver minibyggerne en stor sikkerhed for, at husene bliver gengivet, som de var.
Da der ikke findes tegninger af alle husene, er minibyggerne meget interesseret i gamle fotos af husene.
Husene tegnes af minibyens arkitekter, og så kan det pratiske arbejde gå i gang.
Fundamentet støbes i jernbeton, huset opbygges i lecablokke, og derefter igangsættes selve murarbejdet.
Forinden laves mursten og tagsten, som bliver fremstillet specielt til formålet.
Bindingsværk, døre og vinduer bliver også fremstillet specielt, og resultatet bliver de flotte minihuse, som viser det gamle Viborg.
Der er udstillet 18 huse og Gråbrødre Kirke, som kan ses på adressen Mellemvej 19.

Mellemvej 19
8800 Viborg
Tlf. 86 62 30 72 , 87 25 45 15

Søby brunkulsmuseum

Museet er opstillet i 1977. Det er museets formål, at orientere om brunkulsperioden fra 1940 til 1970. Det gør man i form af gamle fotos, genstande og værktøj fra perioden. Museet er i besiddelse af tre autentiske arbejderhjem fra 1940 erne, og en købmandsforretning fra 1941. Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de 4000 til 5000 mennesker der boede i Søby.

Åbningstider:

1. april til 30. september. Alle ugens dage fra 10 til 17. Museet modtager bestilling på selskaber fra 2-200 personer.Det er tilladt, at medbringe mad og drikkevarer. Guide kan bestilles for 400 kr. I vores billethus har vi drikkevarer, is og slik. Legetøj fra 1950erne og andre souvenirs

Priser:
30 kr. for voksne, og børn under 12 år gratis adgang.

Brunkulsvej 29, Søby
7400 Herning
Tlf. +45 97 14 75 29

www.søbybrunkulsmuseum.dk

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

I 1976 blev Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum indviet som et af de relativt få 'kunstnermuseer' i Danmark. Carl-Henning Pedersen (1913 - 2007) og Else Alfelt (1910 - 1974) er rigt repræsenteret med malerier, akvareller, grafiske arbejder, skulpturer, keramik, glasmalerier og mosaikker. Samlingen rummer i dag mere end 4000 værker af de to kunstnere, hvoraf hovedparten stammer fra det gavebrev, som Carl-Henning Pedersen udfærdigede i forbindelse med museets etablering. Museets faste samling nyophænges flere gange årligt og viser Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts værker i stadig nye konstellationer. Dertil kommer særrudstillinger 1 - 2 gange årligt, med kunstnere, der lige som museets egne, har rod i Cobra-bevægelsen. Museet har i de senere år præsenteret flere af Cobra-bevægelsens internationale kunstnere: Karel Appel (2004), Corneille (2005), Pierre Alechinsky (2006) og Asger Jorn (2007).

Åbningstider:

Tir. - fre. kl. 10-17 / weekend og helligdage kl. 12-17. Fra 1. maj weekender kl 10-17

Priser:
40 kr. for voksne. Pensionister/grupper/studerende 30 kr. Børn under 18 år gratis adgang.

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum
Birk Centerpark 1
7400 Herning
Tlf. +45 96 28 86 50

www.carlhenningmuseum.dk

Blichermuseet på herregården Herningsholm

Herregården Herningsholm blev opført i 1579 af den holstenske ritmester Josua van Qualen og er Herningområdets ældste, verdslige bygning. Hovedbygningen er opført i to etager og helt i renæssancetidens ånd opførte man et sekskantet trappetårn, der forbandt de to etager samt udsmykkede bygningen med kamtakkede gavle. Dertil kom to mindre sidefløje samt avlsgården mod vest. Begge dele er i dag revet ned. I dag er omridset af de i 1915-16 nedrevne avlsbygninger markeret ved parkens beplantning. Hele anlægget blev omgivet med volde og grave. Efter tidens mest moderne fæstningsprincipper fik voldene skæve bastioner, der gav mulighed for at beskyde voldenes langsider. I midten af 1700 årene blev kravene forøget til en mere bekvemmelig bolig. Herskabet von Hielmcrone ombyg-gede derfor Herningsholm efter barokkens mere enkle bygningsidealer. Herningsholm fik sin nye indvendige hovedtrappe, vel i forbindelse med en yderligere opdeling af interiørerne, der skulle gøres mere intime. Taget blev lagt om med helvalmede gavle og de oprindelige vinduer med kurvehanksbuer erstattedes af de nuværende. Parken med volde og grave blev omdannet efter fransk mønster, hvoraf alléhaven mod nord er bevaret. De større rum fik ved samme lejlighed deres egen udsmykning. Spisesalens loft blev udstyret med et maleri af jagtgudinden Diana og hendes nymfer, som en glemt hilsen fra tidligere tiders jagtmiddage på herregården. Efter maleren Nicolas Lancrets forlæg blev riddersalen forsynet med store vægmalerier, forestillende de fire livsaldre. Malerierne er et samtidigt billede på datidens klædedragt og livsførelse på en mindre herregård. Efter Herningsholm havde været brugt blandt andet som restaurant og hjemsted for Civilforsvarskorpset, påbegyndte Herning Museum den omfattende og tunge opgave at restaurere herregården for at sikre et stykke uvurderlig historie og et umisteligt bygningsværk for eftertiden. Gennem denne indsats kunne Herningsholm i 1980 åbne som museum for hedens digter St.St.Blicher og hedens malere.

Åbningstider:
01.06. - 30.09. Tirsdag-onsdag-torsdag kl. 12.00-16.00 01.06. - 30.09. Søndag kl. 13.00-17.00 01.10. - 31.05. Lukket

Priser:
Voksne: kr. 25,00
Børn og unge under 18år Gratis
Grupper (minimum 10 personer) kr. 18,00
Uden for åbningstid (minimum 25 personer) kr. 625,00
Derefter pr. person Kr. 25,00

Faglig assistance(omvisning):
Skoler og uddannelsessøgende kr. 250,00
Gruppebesøg (max 30 personer) kr. 500,00
Adgang for skoler udenfor åbningstiden Kr. 300.00

Blichermuseet kan kontaktes i åbningstiden på Tlf. 9626 1919
Udenfor åbningstiden rettes henvendelse til Herning Museum Tlf. 9626 1900

Blichermuseet på Herningsholm
Viborgvej 76
7400 Herning
Tlf. +45 96 26 19 19

www.blichermuseet.dk

Klosterlund Museum og Naturcenter

Herning Museum driver Klosterlund Museum og Naturcenter i samarbejde med Ikast Kommune. Museet består af det oprindelige Klosterlund Museum i Stenholt Skov og museumsafdelingen på gården Klosterlund. Af områdets kulturhistorie er der lagt vægt på jægerstenalderen og Klosterlundkulturen. Også områdets natur, tørvegravningens historie efter søens udtørring i 1872, jernudvinding samt udnyttelse af skovens egekrat er nogle af formidlingstemaerne. Museet har desuden naturvejledningen af de to fredninger Stenholt Skov og Bølling Sø.
Åbningstider:

01.06. - 31.08. Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.00

Lørdag - søndag kl. 11.00 -17.00 01.09. - 31.05 Tirsdag - torsdag kl. 13.00 -16.00 Søndag kl. 13.00 -17.00

Entré Gratis

Faglig assistance(omvisning):
Skoler og uddannelsessøgende kr. 250,00
Gruppebesøg (max 30 personer) kr. 500,00

Omvisninger på Klosterlund museum & Naturcenter kan arrangeres
Udenfor åbningstiden rettes henvendelse til Herning Museum Tlf. 96261930

Blichermuseet på Herningsholm
Viborgvej 76
7400 Herning
Tlf. +45 96 26 19 19

www.klosterlundmuseet.dk

HEART Herning Museum of Contemporary

HEART Herning Museum of Contemporary Art åbnede den 9. september 2009 i en helt ny bygning tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Samlingen har udgangspunkt i dansk og international konceptuel og eksperimerende kunst fra 1930'erne og frem til i dag. En central kunstner i museets samling er den italienske kunstner Piero Manzoni. Derudover rummer samlingen værker af blandt andre Paul Gadegaard, Ingvar Cronhammar, Bjørn Nørgaard, Joseph Beuys, Mario Merz, Knud Hvidberg, John Kørner og Troels Wörsel. Museet viser to særudstillinger om året. På HEART findes endvidere koncertsal, formidlingsafdeling, butik og brasseri.

Åbningstider:
Tirsdag - søndag: 10.00 - 17.00 Torsdag: 10.00 - 22.00 Mandag: Lukket

Voksne: 75 kr. Grupper: 50 kr. Pensionister: 50 kr.Studerende: 50 kr. Børn under 18: Gratis
HEART Herning Museum of Contemporary

Birk Centerpark 8
7400 Herning
Tlf. +45 97 12 10 33

www.museumofcontemporaryart.dk

Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Hjerl Hede er et af Danmarks smukkeste naturområder, hvor vidtstrakte heder og næsten uvejsomt egekrat omkranser Danmarks største hedesø – Flyndersø. Midt i dette unikke vestjyske hedelandskab er Hjerl Hedes Frilandsmuseum placeret. Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution. Museet består af Den Gamle Landsby, Jysk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Bygningssamlingen på Hjerl Hedes Frilandsmuseums omfatter mere end 50 forskellige bygninger, der dels belyser byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø herunder landhåndværk. Midt i Den Gamle Landsby ligger gadekæret, der omkranses af gårde i forskellige størrelser, samt af karakteristiske elementer fra det gamle landsbymiljø såsom smedje, kro, skole, landhandel, præstegård, kirke og mølle. Blandt bygningerne findes bl.a. Vinkelgården, der er Danmarks ældste bondegård. Alle gårde og huse i landsbyen er fuldt indrettede med møbler, husgeråd og tekstiler fra det gamle landbosamfund. For at vise et så varierende og levende billede af et gammel dansk landsbymiljø, er der anlagt gamle tidstypiske haver ved de enkelte bygninger, ligesom bygningernes umiddelbare omgivelser er genskabt med møddinger, hønsehuse og brønde. Herudover har museet en stor bestand af gamle husdyrracer såsom gråbroget kvæg, danske landfår, danske landgæs, geder og heste, der indgår som et naturligt oprindeligt element i landsbymiljøet. Skovmuseet og mosebrugsmuseet belyser menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper. I Skovmuseet følges træets vej fra frøets spiring i planteskolen til forarbejdning af det færdigvoksede tømmer i savværket. Mosebrugsmuseet viser, hvorledes tørvemassen for to menneskealdre siden blev forvandlet til æltetørv, der blev anvendt som brændsel i de træfattige områder.
Åbningstider:

Åbent hele året for grupper og arrangementer mod forudbestilling.

Aktiviteter Entré

27/3-5/4, 10-11/4, 17-18/4, 24-25/4 & 30/4
kl. 11-16 Museet er åbent Voksne kr. 60,00 Grupper kr. 50,00
1/5-25/6 kl. 10-17 Museet er åbent Voksne kr. 60,00 Grupper kr. 50,00
26/6-15/8 kl. 10-18 Sommerlevendegørelse kl. 12-16
Voksne kr. 105,00Grupper kr. 85,00
21-22/8 & 28-29/8 kl. 10-17 Sommerlevendegørelse kl. 12-16
Voksne kr. 105,00 Grupper kr. 85,00
16/8-30/9 kl. 10-17 Museet er åbent Voksne kr. 60,00 Grupper kr. 50,00
2-3/10, 9-10/10 & 16-24/10 kl. 11-16 Museet er åbent Voksne kr. 60,00
Grupper kr. 50,00
27-28/11, 4-5/12 & 11-12/12 kl. 10-17 Julelevendegørelse kl. 10-17
Voksne kr. 105,00 Grupper kr. 85,00

Grupperabat opnås ved 20 voksne eller derover.
Alle under 18 år har gratis adgang.
Ledsager til handicapgæster har gratis adgang.
Årskort koster kr. 190,00 pr voksen.
Hunde må medbringes i snor.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Hjerl Hedevej 14
7830 Vinderup
Tlf. +45 97 44 80 60
www.hjerlhede.dk