Her er du: Oplev naturen / Fyn

H.C. Andersen Haven

Haven er anlagt i 1876 af Læseforeningen. Det betød, at haven var lukket for almindelige besøgende. Læseforeningen varet bibliotek for de rige borgere. Kun personer med adgangskort kunne besøge haven.
I 1942 overdrog Læseforeningen haven til Odense Kommune og et helt nyt parkanlæg blev skabt.
Bag projektet stod havearkitekterne C. Th. Sørensen og P. Wad i samarbejde med arkitekt B. Helweg-Møller, der var rådhusets arkitekt.
Pergolaen, alle broer i haven og “kinesermuren” er tegnet og udført i særlig fin kvalitet, som er en rådhushave værdig. Den oprindelige pergola indeholdt et fint mønster af rudeformede bede.  
I 1949 blev H.C. Andersen statuen placeret i haven. Den er skabt af Lois Hasselris. Tæt på - nemlig i åen - ses Erik Heides skulptur Papirbåden fra 1985.

H.C. Andersen Haven
5000 Odense C

Klosterhaven

Lige nedenfor Domkirken - på Klosterbakken - viser en gammel sort smedejernslåge vejen ind til Klosterhaven.
Klosterhaven er et fint lille geometrisk haveanlæg, som havearkitekt I.P. Sørensen tegnede i 1920'erne. Haven er udformet som en klosterhave; så autentisk at man næsten kan høre munkenes skridt og snakken.
Klosterhaven består af en mindre gårdhave med gamle duftende roser og (stinkende) katteurt. I bedene i midten er der om foråret løgplanter, om sommeren er der sommerblomster.
I det større haverum er der en samling af godt 125 læge- og krydderurter. Her er de mere almindelige urter som havetimian og løvstikke, men også andre ikke så kendte som sæbeurt, matrem og malurt. Mange af urterne blev i gammel tid brugt mod for eksempel hovedpine eller maveonde, men også mod mere alvorlige sygdomme.

Klosterhaven
5000 Odense C

Kongens Have

Kongens Have var oprindeligt en klosterhave til det daværende Skt. Hans Kloster, der var anlagt af Johanittermunkene i 1400-tallet.
Efter reformationen i 1536 overgik klosteret og haven til kongen.
Kongens Have blev anlagt som barokhave i 1720'erne efter plan af arkitekt Johann Cornelius Krieger. Der er naturligvis sket mange ændringer med haven siden da, bl.a. på grund af elmesyge, men dele af den gamle have kan stadig ses. Der findes i øvrigt en del skulpturer i haven.
Specielt om sommeren bruges haven ofte som ramme om diverse kulturarrangementer i det fri.

Kongens Have
5000 Odense C

Stige Ø

Stige Ø byder på smukke udsigtspunkter, bløde bakker og ro i sjælen. 
Den tidligere losseplads er under omdannelse til tumleplads, udflugtsmål, biotop, sportsområde og meget andet. Mulighederne er mange og begrænsningerne få. Med vide horisonter så langt øjet rækker giver Stige Ø luft til både krop og sjæl - hvad enten man nyder området med høj puls eller dybe åndedrag. 
Området er åbent for alle såvel naturelskere og motionister som foreninger og institutioner, der vil opleve et særpræget landskab tæt ved Odense. 

Østre Kanalvej
5000 Odense

www.odense.dk

Munke Mose

I 1881 købte Odense Kommune arealet af Munke Mølles fabrikker, da man ønskede at friholde området for bebyggelse. Det var et lavtliggende mose- og engområde, som delvist blev anvendt til græsning og høslæt.
I 1912 tilbød frøgrosserer Chr. Dæhnfeldt at betale 2/3 af anlægsudgifterne til et parkanlæg og kontaktede gartneren Edv. Glæsel og bad ham udarbejde planer og overslag.
Munke Mose anvendes hovedsageligt til spontant friluftsliv, dog undtaget faste traditioner som 1. maj-arrangementer og sidste skoledag.
Legepladsen i mosen er særlig populær. Her er en række kendte små naturelementer som fugle, fisk, åkandeblade, brudelys og sommerfugle gjort store og anvendelige for leg.

Munke Mose
5000 Odense C

Munkebo Tårn og bakke

I Munkebotårnet på Munkebo Bakke befinder du dig 58 meter over havet, og du får en enestående udsigt over landskabet og vandet. Du vil kunne se helt til Samsø og også bropillerne på den nye Storebæltsbro. Der er en skøn natur i forbindelse med tårnet. Der er bænke på stedet, så man kan nyde sin medbragte madpakke.

Loddenhøj Alle
5330 Munkebo

Bogense Bybæk

Historien bag Bogense Bybæk går tilbage til år 1755. Bækken har sit udspring fra en sundhedskilde på Reveldrup mark. Bækken løber herfra forbi Fredskoven, bugter sig ind igennem byen, for til sidst at løbe ud i Bogense havn. Dette vandløb blev af byens koner gennem tiden brugt til storvask, og desuden havde bækken stor betydning ved ildebrande samt til drikkevand. Det siges også at havfruerne, som havde deres slot lige nord for Bogense, svømmede i bybækken, og derfor kaldes byen idag
- Bogense - havfruernes by. Man er ikke rigtig Bogenser, før man har været en tur i bybækken.

Adelgade 89
5400 Bogense

Stegø Mølle

Stegø Mølle, som tidligere lå på en ø, har været med til at pumpe de omkringliggende engområder tørre. Møllen nedbrændte i 1974, men blev genopbygget, delvis med materiale fra Langø Mølle, som ligger på en anden "ø" længere ud af kysten. Møllen er i privat eje og kan kun ses fra vejen.

Stegøvej 100
5400 Bogense

Enebærodde

Grænsen mellem Kattegat og Odense Fjord mod nord dannes af Enebærodde, der er opstået efter istiden, hvorimod fjordlandskabet delvis er menneskeskabt.
Fra Enebærodde er der udsigt til Fyns Hoved og Samsø - i fjorden til Lindøværftet, Danmarks største skibsværft, samt til Fynsværket, der leverer strøm og varme til store dele af Fyn.
Den 5.5 km lange og 300 ha store odde er Fyns største hedeområde, bevokset med enebærkrat. Området er fredet, og der er kun adgang til fods eller på cykel.

Enebærodde
5450 Otterup

Kærlighedsstien

På Kærlighedsstien vest for Otterup centrum, kan man opleve figurene fra H.C. Andersens eventyr fyrtøjet udført i træ.
Det var efter sigende her, kærestepar  førhen gik hånd i hånd. Derfor dette dejlige navn: Kærlighedsstien.
Manden bag dette mesterværk er Allan Bo Jensen. som i dag lever af at lave træskulpturer.

Kærlighedsstien
5450 Otterup

www.vaerkstedsgalleriet.dk

Langesø

Dejligt naturområde ved Langesø Gods. Der er forskellige ruter i skoven, men den mest brugte er gåturen rundt om selve søen, en tur på ca. 5 km. hvoraf noget er igennem parken/anlægget til godset, resten ad stien i skoven langs søen. Der er to steder bygget bænke ud i vandet, hvor man kan sidde og se på de mange vandfugle. Op til jul er der salg af juletræer ved godset og i weekender i december mulighed for tur i hestevogn, køb af æbleskiver osv. Naturlegeplads bl.a. med kravlenet og stor forhindringsbane.

Langesøvej 142
5462 Morud

Afgrunden ved Vissenbjerg

Et Trappelandskab
Landskabet ved Vissenbjerg - især det sydlige område -leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene. På det øverste trin, cirka 120 meter over havet, ligger Vissenbjerg by. Tager vi nu et skridt mod syd, kommer vi via en stejl skovbevokset skråning til det næste trin - cirka 40 meter længere nede. På dette trin ligger en stor del af denne folders vandreruter - nemlig ved og omkring bl.a. Fuglevig. Vandreruterne følger trinets sydlige kant, og herfra er der en fin udsigt til det tredje og sidste trin nedenfor den cirka 30 meter høje skråning mod syd. Trinet her er ikke så plant og glat som de to første, fordi det består af et små
bakket landskab med moselavninger.
Fra det øverste eller det næst øverste trin kan vi mod syd tydeligt se bakkelandskaber med en helt anden form (nærmest ægformede bakker) nemlig bl.a. de fredede Frøbjerg Banker og Brændholt Bjerg.

Afgrunden
Lergyden 4
5492 Vissenbjerg

Hindsgavl-halvøen

Hvilket dejligt sted Synet herfra mod den åbne, jyske kyst og ind gennem Kolding Fjord i hele dens længde er aldeles storslået og ikke mindre skøn er udsigten mod sydøst langs halvøens skovklædte, bakkede kyst og over det smalle sund mod Fænø." Sådan skriver Achton Friis i Danmarks Store øer om udsigten fra Hindsgavl Voldsted også kaldet Gammel Slot.
En god gåtur er "pynten rundt"- langs kysten fra Gl. Havn til Teglgård og tværs over halvøen. Turen er ca. 10 km og tager små 4 timer. Hunde skal altid føres i snor.

Hindsgavl-halvøen
5500 Middelfart

Røjle Klint og Kasmose Skov

Røjle Klint er et af de bedste steder i landet at opleve, hvad der skete i Danmark under istiderne. På grund af de skiftende kulde- og varmeperioder, blev området flere gange dækket af tykke ismasser, der blev skubbet frem fra nord og øst.

Røjle Klint
5500 Middelfart

Naturparken Hindsgavl Dyrehave

Naturparken Hindsgavl Dyrehave er et unikt rekreativt område ved en af de smukkeste kystområder i Danmark, hvor første etape af naturparken blev åbnet i september 2009, i forbindelse med Naturens Dag, af miljøminister Troels Lund Poulsen.
Halvøen er en unik naturperle, præget af mennesker gennem mange århundreder, i et herregårdslandskab, der daterer sig tilbage til 1200-tallet. 
På vandsiden omkranses den af Fænøsund og Lillebælt, på landsiden støder den op til Middelfart by.
Naturparken vil, når den er fuldført, bestå af en 165 ha. stor indhegnet dyrehave med krondyr og rådyr, samt et åbent natur- og aktivitetsområde. Her er plads til alle: dem, der har lyst til en picnic eller grillaften med vennerne i det fri, og også til dem, der gerne vil vandre, løbe, cykle eller ride en tur i den storslåede natur.  
De tidligere landbrugsarealer er nu blevet tilgængelig for alle, med nyetablerede stier, udsigtsplatform, nygravede søer og nye ridestier.

Hindsgavl Halvøen
5500 Middelfart

Bondemosen i Ullerslev

Det største aktiv for friluftslivet i Ullerslev er Bondemosen, der er et grønt område midt i byen. Kreaturer sørger for at opretholde engens karakteristiske planter, ved at holde den lysåben. Så man kan sige, at køerne er en slags "naturplejere".
Om foråret kan man være heldig at se Majgøgeurt og Skov-Hullæbe i mosen.

Egevangsvej 2
5540 Ullerslev

Langeskov Planteskole

Langeskov Planteskoles Blomster - og Havecenter dækker et areal på 9000 m2. I dette indgår - stort opvarmet drivhus med stueplanter, blomsterbinderi, café, værktøj, løg/knolde, frø, potteskjulere, silke- og tørrede blomster samt meget andet.
Besøg idéhaverne
For at give idéer og inspiration er der anlagt 25 forskellige haver. De er opbygget over forskellige temaer, f.eks. japansk have, rosen bed, tørketålende bed m.m. Lige fra det tidlige forår til sent efterår er der mange spændende planter at se på. Alle planter er mærket med både dansk og latinsk navn og kan købes i havecentret.
Et besøg værd!
Langeskov Planteskoles Blomster og Havecenter er mere end bare en almindelig planteskole. Det er et sted med oplevelser ud over det sædvanlige.
Der er gratis adgang til hele centret. Der forefindes handicaptoiletter og kørestole til udlån.
Langeskov Planteskoles Blomster og Havecenter har åbent hele året rundt. Der er kun lukket 25/12 og 1/1. 24/12 og 31/12 lukker butikken kl. 13.00.

Nyborgvej 39
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 00

www.planteskole-ringen.dk

Brende Ådal

Brende Ådal er en af Danmarks smukkeste ådale. Brende Å er 28 km lang og løber gennem et varieret område præget af skov, skrænter, dale, frodige marker og enge og vådområder med et rigt dyreliv.
Ved Brende Mølle er mølledammen nu genoprettet som et vådområde, der er både omløb og fisketrapper, så dyrelivet har fri passage gennem området.
Specialbrochure om områdets historie og med kort over stierne i området kan fås på Turistbureauet.

Brende Ådal
5591 Gelsted

Brende Mølle - bevaring af et vådområde

Brende Mølle ligger ca. 4,5 km. fra Brende Å's udløb, ved Tanderup/Håre nær Gelsted. Brende Mølle har siden 1500-tallet udnyttet vandkraften, sidst fra 1912 til slutningen af 1970'erne. Udnyttelsen er nu endelig ophørt, og bygningerne er blevet restaureret med respekt for det oprindelige udseende.
Efter 400 års opstemning var der skabt et værdifuldt vådområde ved mølledammen, men samtidig forhindret den frie faunapassage.
For at imødekomme ønsker om at bevare stemmeværket og dermed mølledammen, og ønsker om at skabe fri faunapassage blev et utraditionelt projekt sat i værk. Der blev etableret et omløb syd for mølledammen og opført en fisketrappe. I sommeren 1990 blev fisketrappe og faunapassage anlagt, og offentligheden har via et sti anlæg fuld adgang til dette skønne naturområde.

Tanderupvej 32
Tanderup
5591 Gelsted

Ejby og Kingstrup Moser

Sporet ved Ejby og Kingstrup Moser er et eksempel på en bynær naturperle. Ruten, der er indviet i september 2005, er 4,5 km lang, og kommer du i bil, har du parkeringsmulighed ved Søndergårdsvej i Ejby.
Brochure fås på Turistbureauet.

Ejby og Kingstrup Moser
5592 Ejby

Svanninge Bakker

Svanninge bakker er et herligt naturområde med forskellige stiruter rundt i bakkerne. En god klapvogn og god kondi er en fordel. Bakkerne er sjove for børnene at løbe op og ned ad, men de stejleste steder er der lavet trapper til de mere besindige. Om vinteren kan der kælkes. Der går får i området, men husker man at se sig for, før man spreder tæppet ud, er det fint. Der ligger også en naturlegeplads i bakkerne.

Odensevej 169
5600 Faaborg

Horne Rundkirke og Mausoleum

Fyns eneste rundkirke kan skimtes i det temmelige blandede byggeri. Interøret er af stor historisk værdi, i det såvel Eckersberg som Thorvaldsen er repræsenteret i kirken. Ligeledes er kirkens indretning med Greveloge og Nadversal af sjælden karakter.
Endelig er Horne kirkes placering i historien meget central. Ligesom der er knyttet adskillige og spændende legender til bygningernes beskrivelse.
Den verdensberømte succesfilm "Adams Æbler" blev indspillet i Horne Kirke år 2004. Der kan købes en folder over Horne Rundkirke.

Søren Lundsvej 40
5600 Faaborg
Tlf. 62 60 10 41

www.hornepraesten.dk

Arreskov Sø - Sollerup Skov

Arreskov sø er Fyns største sø. Søen er omkranset af skove og sumpede områder med tagrør. Arreskov sø er gravet af en gletcher, der har lagt det afgravede materiale i de fynske alper. Søen er 317 ha stor og lavvandet, det dybeste sted er 3,7 m. Der er kilder på søens bund, og ca. 15 % af søens vandtilløb er kildevand.
Sollerup Skov ligger i et kuperet landskab og er varieret med nye og gamle nåle- og løvtræer. Rislebækken har skabt et spændende terræn ved Helvedeshule. Der findes folder over området hos Faaborg Turistbureau, tlf: 62610707.

Arreskov Sø - Sollerup Skov
5600 Faaborg

Haastrup Bypark

Hele pladsen er indrettet efter Dansk Handicapforbunds anvisninger blandt andet med stier med fast belægning.
Det gælder også tre sheltere. Bademulighed i aktivitetshus (200 m ad befæstet sti eller 400 m ad vej).
Indkøb: 0,4 km.Cykelruterne 60, 65 og 79 samt vandreruten Øhavsstien passerer Haastrup.

Haastrup Bypark, Jordløsevej
5600 Faaborg

www.friluftskort.dk

Bøjden Nor

I Noret yngler ca. 45 forskellige fuglearter. Der er øer i noret, hvor fuglene kan yngle i fred for ræve og andre rovdyr. Mange ænder fra Nordeuropa og Rusland overvintrer.

Bøjden Nor
5600 Faaborg

Nørresø

Nørresø ligger smukt omkranset af skov og fra stien rundt om søen har man fint udsyn til den bugtede sø-bred og de små øer. Den op til 6 m dybe sø er en typisk moræne-sø, hvor vandet udfylder de laveste dele i det stærkt kuperede landskab. Den afmærkede rute på 6 km rundt om Nørresø starter ved P-pladsen.

Nørresø
5600 Faaborg

Rhododendronparken, Korinth

En fryd for øjet! Ved Brahetrolleborg Slot i Korinth kan man sidst på foråret opleve rhododendron parken blomstre, indgang fra vejen Spanget i Korinth. Et smukt syn som omkrandser området omkring slottet.

Rhododendronparken, Korinth
5600 Faaborg

Sundsøen/Kaleko motionsrute

Sundsøen/Kaleko blev i 2007 kåret som Danmarks bedste motionsrute. Ruten er en ideel motionsrute for hele familien. Turen har en afvekslende natur, ligger tæt på byen og har et fantastisk panorama.

Sundsøen/Kaleko motionsrute
5600 Faaborg

Svanninge Bakker, De Fynske Alper

Indgang fra Odensevejen, ca. 3 km. nord for Faaborg. Indtil begyndelsen af 1800-tallet var bakkerne nøgne - bakkesiderne lyngklædte, dalstrøgene opdyrkede. Da det ikke længere kunne betale sig at dyrke den magre jord og fåreholdet svandt ind, blev der plantet skov i bakkerne. i dag arbejdes der for at lysne skoven og bevare de gamle græsningsarealer. Udsigtstårn med udstillinger om Svanninge bakker. Alletiders kælke- og skiterræn. Golfbane omkring Dalkildegård. Bænke på gode udsigtspunkter.

Svanninge Bakker, De Fynske Alper
5600 Faaborg

Alléskoven

I den vestlige del af skoven ligger tre langdysser samlet godt 50 m fra vejen. Disse dysser blev bygget omkring 3.500 f.kr. I Alléskovens østlige udkant ligger tre bronzealderhøje. Desværre kan de være svære at finde frem til på grund af skovvæksten. Følg stendiget. Få m inde i skoven ser man gravhøjene.

Alléskoven
Faaborg
5600 Faaborg

Nørresø

Nørresø ligger smukt omkranset af skov og fra stien rundt om søen har man fint udsyn til den bugtede sø-bred og de små øer.
Den op til 6 m dybe sø er en typisk moræne-sø, hvor vandet udfylder de laveste dele i det stærkt kuperede landskab. Den afmærkede rute på 6 km rundt om Nørresø starter ved P-pladsen

Nørre Sø
5600 Faaborg

Skerningehøj

Skerningehøj er en såkaldt jættestue fra bondestenalderen. Jættestuen, der er bygget omkring 3.200 f.kr., er meget velbevaret og endnu dækket af en jordhøj.
Er man tilpas slank kan kammeret besøges efter en krybetur på maven. Der er ret mørkt inde i jættestuen, så det er en god ide at have en lygte med.

Skerningehøj, Faaborg
5600 Faaborg

Sønderby klint

Sønderby klint er næsten 30 m høj og udformet i istids-aflejringer som alle synes at være kalkrige. På klinten ses talrige væld, stejle og ubevoksede vægge, nøgne skråninger under udskridning og erosion og mere eller mindre stabile græs og urtebevoksede eller kratklædte skrænter og dale. Floraen er meget varieret her, og der er mange sjældne arter. Et godt sted for sten og
rav samlere. Ved højvande kan det være umuligt at passere klinten.

Sønderby klint
5610 Assens

Helnæs

Helnæs er en utrolig spændende halvø at besøge - med sin prægtige natur, sit aktive kultur og kunstnerliv samt spændende fortid er der nok at fordybe sig i og se på.
Der har levet mennesker på Helnæs siden stenalderen. Fem gravhøje ligger markant i landskabet på bakkerne syd for Maden. Helnæs er nævnt første gang i 1231 i formen Hælghænæs, der betyder "hellige næs". Kører du ad den smalle vejdæmning ud til Helnæs, møder du et imponerende landskab.

Helnæs
5631 Ebberup

Helnæs Maden

Længere mod syd på Helnæs ligger det vældige engområde Maden vest for Helnæs by. Næsten 300 ha enge og marker ligger bag strandvoldene ud mod Lillebælt. Skov- og Naturstyrelsen har købt en del af arealerne, og er sammen med Fyns Amt i gang med at lave naturforbedringer samt bedre adgang til arealerne.
Halvøen Helnæs ligger ca. 20 km sydøst for Assens. De afmærkede vandreture på Helnæs kan ses i folderen "Helnæs" som kan fås på Assens Turistbureau

Helnæs Maden
5631 Ebberup

Fangehullet ved Hagenskov

Fangehullet ved Hagenskov: Den gamle middelalderborg Hagenskov, går tilbage til 1200-tallet og var kongeborg og kongeligt len. I 1259 var der strid mellem konge og kirke, og kong Christoffer d. I tog den opsætsige ærkebiskop Jacob Erlandsen til fange og førte ham til Hagenskov iført narrehue og siddende baglæns på hesten. Jacob Erlandsen blev anbragt i fangehullet, som er det eneste bevarede af den oprindelige middelalderborg, men han sad her kun i få måneder, indtil kong Christoffer døde, hvorefter Jacob Erlandsen blev sluppet fri.

Der er fri adgang til fods til voldstedet og fangehullet.

Ebberup
5631 Ebberup

Trente Mølle

Bakket område med mølledamme og skov. Der har været vandmølle ved Trente siden begyndelsen af 1600 tallet. I 1887 blev der indrettet bageri og konditori i vandmøllen. Driften af vandmøllen blev indstillet i 1905 og alt mølleinventar solgt. Vindmøllen blev opført i 1872, som supplement til vandkraften. Indtil 1930 var der foderstofforretning i vindmøllen, men til møllebakken. St. Olufs Kilde er hellig og vandet skulle være godt mod skavanker. Prøv at smage vandet, der løber ud af løvens gab. Afmærket gåtur på 1,5 km.

Trentevej 7
5672 Broby

Lærkedal, Nr. Broby

Kuperet område med udsigt fra Synebjerg (82m), afgræssede arealer, små lunde med ældre træer og megen nyplantet skov. Bakkerne er skabt som en vold foran en gletscher under istiden. Afmærket tur på 4 km. På vejene er det muligt at køre med barnevogn, men ikke på stierne.

Lærkedal, Nr. Broby
5672 Broby

Frøbjerg Bavnehøj

Frøbjerg Bavnehøj er Fyns højeste punkt med 131 meter. Her er bakker med gode tumlemuligheder for hele familien.

Fra bakkerne er der en fantastisk udsigt over Vestfyn, Lillebælt og i klart vejr helt til Jylland.

Frøbjerg Bavnehøj
5690 Tommerup

Monnet, Syd-Tåsinge

Monnet blev fredet i 1983. Det sydligste punkt, Vårø Knude, hæver sig 8 m. med udsigt til øhavet.  
Der kan parkeres ved den off. plads på Monnetvej eller for enden af Søby Strandvej.  
Vårø Bylaug har tilsyn med strandengene.
Området er lukket 15.3-1.7 p.g.a. de mange ynglende fugle.

Syd-Tåsinge 0
5700 Svendborg

Orte Mølle og Røde Mølle, vandmøller

Orte Mølle og Røde Mølle, vandmøller der begge hørte under godset Hvidkilde.
Orte Mølle kan dateres til det 12. århundrede og er dermed en af landets ældste vandmøller.

Hvidkilde
Fåborgvej 260
5700 Svendborg

Sct. Olufs kilde

I middelalderen stod Sct. Olufs Kapel 10 m syd for det sted, hvor Sct. Olufs kilde nu er indrammet af en stensat dam.
Kapellet nævnes nedbrudt i 1634. I tidligere tider valfartede syge og skrøbelige folk til kilden i håb om helbredelse. Åben hele dagen.

Tangvejen 1
5700 Svendborg

Skarø

Skarø ligger ved udmundingen af Svendborgsund og betjenes af samme færgeforbindelse som Drejø. Takket være de hyppige færgeafgange modtager Skarø mange endagsbesøgende, der gerne benytter sig af, at der er skabt offentlig adgang til fods tværs over marker og langs havet til en eller flere rundture på øen. I det hele taget er Skarø som skabt til ture til fods og på cykel.
Skarø har 35 beboere hvoraf størsteparten bor i den hyggelige Skarø By. Hér ligger gårdene stadig tæt to og to omkring byens gadekær.
Skarø har både en købmand og en café - Tante Sofie. Skarø Havn har 50 bådepladser og plads til færgen fra Svendborg. Hér er der desuden en trekantet fodboldbane. Der er mulighed for at slå telt på den primitive teltplads ved Strandgården.

Jessens Mole 10
5700 Svendborg

Storhøjen

Midtvejs mellem Rantzausminde og Egense ligger der midt på vejen en imponerende gravhøj, der er 4 meter høj, 20 meter i diameter. Fantastisk udsigt fra toppen. Åben hele dagen.

Højensvej 1
5700 Svendborg

Alexander Park

Parken ved Valdemars Slot er en smuk landskabspark med brede plæner og statelige gamle høje træer. I parkens sydlige ende, neden for kirkens trappe, ligger der en lille have med takshække og vandbassin. Denne lille have fremstår stadig som en smuk udgave af en haveform, der var almindelig i begyndelsen af forrige århundrede. Parkens plæner skråner alle ned mod den imponerende og meget iøjefaldende sø, der ligger så smukt med skoven som en helt pragtfuld kulisse. I 1823 skriver pastor Lund, at området bærer navnet "Søen", og at den blev inddæmmet omkring 1700 af Knud Juel, søn af Søhelten Niels Juels. Historien om søen går helt tilbage til midten af det 1600 århundrede, hvor den første gang bliver nævnt. Tarp skriver, at Valdemars Slot blev bygget på en lille landtunge med en vig, der gik ind syd og vest herfor, søen har altså tidligere været en del af Lunkebugten.
Igennem mange år lå "søen" som et lavt fugtigt eng område med græs, ligesom den lejlighedsvis blev dyrket med fx. raps. I 2003 blev der foretaget omfattende omlægninger, hvor blandt andet afløbsforholdene blev ændret, med det resultat, at området i dag fremstår som en stor fladvandet sø til umådelig gavn og glæde for vandfuglelivet, som i allerhøjeste grad er blomstret op, og for beskuerne som kan nyde dette prægtige syn.
Parken er opkaldt efter Alexander der er 12. generation efter Søhelten Niels Juel.

Slotsalléen 100
5700 Svendborg

Christiansminde - Hallindskov - GL. Hestehauge

Siden 1991 er det atter tilladt at bade ud for Christiansminde. Sunddamperen Helge har anløbsbro ved Christiansminde. Der er en loggia med borde og bænke ved engen samt kiosk og toiletter.

Christiansmindevej 10
5700 Svendborg

Ørkild Borgruin

Et af Danmarks største voldsteder. Borgen blev brændt af Svendborgs borgere i 1534. I dag kun få ruinrester men med betydelige jordanlæg: volde og grave i en stor indhegnet dyrehave. På Viebæltegård er udstillet fund og plancher fra de seneste arkæologiske undersøgelser samt en model af borganlægget. Åben hele dagen.

Caroline Amalie Vej 1
5700 Svendborg

Æbleskivestenen

3 m. lang og 2 m. bred sten med 105 skåltegn, 4-6 cm. i diameter.
Skåltegnene er et af de hyppigst forekommende helligtegn, sandsynligvis frugtbarhedstegn.

Skårupøre Strandvej 3
5700 Svendborg

Drejø

Midt i Det Sydfynske øhav ligger Drejø med sine 75 indbyggere. Drejø kan nås med færge fra Svendborg, en flot færgetur gennem Svendborgsund og forbi Skarø og Hjortø.
Drejø er en stor naturoplevelse med et rigt fugleliv og et varieret terræn. øen byder på gode bade- og fiskemuligheder.
Drejø By er en idyllisk landsby med flere smukke bindingsværkshuse- og gårde, der overlevede en omfattende brand i 1942.
På øen er der en kunsthåndværkerudstilling, restaurant, købmand, teltplads, lejrskole og et kursuscenter. Desuden er der udover den nye lystbådehavn - hvor færgen lægger til - Drejø Gammel Havn, der oprindelig var en naturhavn og øens eneste havn indtil færgehavnen blev bygget i 1905.

Jessens Mole 10
5700 Svendborg

Skansen

På det nordligste Tåsinge ligger naturseværdigheden Skansen. Den græsklædte odde er et uopdyrket men afgræsset overdrev med mange spændende urter og buske. Bag Skansen ligger Vindeby Nor, en lav og fugtig strandeng, der som odden er yngleplads for mange fugle, bl.a. vibe og strandskade. Fra Skansen er der en flot udsigt over hele Svendborg havn, og du er tæt på sejladsen gennem Svendborgsund.
Vær opmærksom på der er græssende køer på området.

Vindebyørevej 15
5700 Svendborg

Assistent Kirkegård

Assistent Kirkegård, byens grønne åndehul har igen i 2007 dannet ramme om lokalhistorisk teater. Den sydlige ende af kirkegården har ændret udseende idet man har udskiftet de gamle thujahække med bøg. Dette skulle gerne bringe lidt lys og lethed i forhold til det lidt dystre stedsegrønne.

Valdemarsgade 71
5700 Svendborg
Telefon: 62210533

Christiansminde – Hallindskov – Gl. Hestehauge

Siden 1991 er det atter tilladt at bade ud for Christiansminde.
Sunddamperen M/S Helge har anløbsbro ved Christiansminde.
Der er en loggia med borde og bænke ved engen samt kiosk og toiletter.

Christiansmindevej 10
5700 Svendborg

Egebjerg Bakker

Egebjerg Bakker, er en udløber af De Fynske Alper. Der er et vidt udsyn over det kuperede landskab.
Ved Lysbjerg findes en af de baunehøje, der ved hjælp af bål blev benyttet til at meddele befolkningen om sygdomme og fjendtlige angreb. Bål (baun).
Ved Bakkelundgaard kan du spadsere ad en ny vandresti, der byder på en fantastisk udsigt over Det Sydfynske Landskab og et smukt bakket landskab med et blomstrende overdrev.

Tørvelong 2
5762 Vester Skerninge

Syltemae Ådal

Den smukke ådal er oprindelig dannet af smeltevandet fra Ollerup, Nielstrup, Hvidkilde og Sørup Søer. Der er mulighed for en dejlig vandretur gennem den fredede ådal med udgangspunkt fra parkeringspladsen overfor Langehyde 50 til syd for Vestre Mølle ad den afmærkede sti.
Der er rigt og varieret dyre- og planteliv i ådalen.

Langegyde 10
5762 Vester Skerninge

Tarup-Davinde

S122 Ha stort naturområde. Der er anlagt ca. 10 km grusstier og trådte stier og 6 km ridestier. Der kan cykles på grusstierne. De trådte stier er ikke egnede til kørestole. P-pladser, broer, fiskepladser og bålpladser er anlagt, borde og bænke opsat og toiletter og sheltere bygget. Alle hverdage er der i dagtimerne åbent i Naturskolen, hvor du kan finde information om gode ture. Der er adgang til området fra Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, Hudevad og fra Rolighedsvej 27, Tarup.

Hudevad Byvej 20
5792 Aarslev

www.oversoeogland.dk

Nyborg Vold

Volden ved Nyborg Slot er et dejligt område med kanoner, der kan kravles på. Vandtårnet indbyder til eventyrfortælling og skrænterne er rigtig gode at klatre på, trille ned af og til at kælke på om vinteren. Træbro hvor du kan stå og fodre ænderne. Ved Nyborg Slot er der stier, hvor du kan gå rundt på Volden.

Slotsgade 34
5800 Nyborg

Præsteskoven

Middelalderen dækkede en sammenhængende kystskov Storebæltskysten også ved Nyborg.
Mange kyststrækninger er bevaret og indeholder flere steder partier med den oprindelige skov og er som følge deraf ofte af stor botanisk interesse.
Af større dyr kan nævnes råvildt, hare og fasan.
På den markerede rute, som udgår fra p-pladsen, passeres de gamle bøge og ege, der står ud mod Storebælt som værn mod østenvinden.

Strandskovvej 6
5800 Nyborg

Teglværksskoven

Teglværksskoven er smukt beliggende ved Storebælt nord for Nyborg. Skoven er 1,5 km. lang og ca. 600 m. bred. Hovedtræarten er bøg med en blanding af eg, ask, el og nåletræ.
Den ældste bøgebevoksning er ca. 180 år gammel.
Af større dyrearter kan man møde råvildt, hare og fasan.

Strandalleen 92
5800 Nyborg

Strandvænget Park og legeplads

Det 16 ha. store have og parkanlæg, der ligger direkte til Storebælt, byder på sanse-oplevelser for alle aldersgrupper.
Terrænet er meget varieret og rummer mange miljøer med  bl.a. stauder, løgvækster, sommerblomster, buske og træbeplantninger. Parken har over 4 km handicapvenlige stier og direkte adgang til børnevenlig strand.   Her er legepladser med balancebomme og klatrestativer samt dyrefolde med kaniner, geder, høns og ænder.
Man kan tilberede sin mad på en af bålpladserne eller spise sin madkurv ved de opstillede borde/bænke. Der er også en mindre café hvor der kan købes lette retter, kaffe, is m.m.  
Alle er velkomne til frit at bruge området med respekt for Strandvængets 160 voksne udviklingshæmmede beboer.

Strandvænget 1
5800 Nyborg
Tlf. 65 10 01 42

Nyborg Fæstning

Efter Svenskekrigen i 1650'erne og enevældens indførelse i 1660 blev Nyborg udvalgt som en af rigets væsentlige fæstninger.
Under ledelse af den berømte Henrik Rüse gik man i gang med at opbygge en ny tidssvarende fæstning med udbyggede voldsystemer og store bastioner. Hollænderne Henrik Rüse var manden bag alle de nye fæstningsanlæg i Danmark på den tid, bla. Københavns befæstning.
Fæstningens vestende, "Kongens Bastion", "Dronningens Bastion" og "Kronprinsens Bastion" blev forbundet med både hoved- og forvold. Mellem "Kongens Bastion" og "Dronningens Bastion" blev voldene anlagt tværs over slotssøen.
De fleste af Christian III's forældede rondeller blev i de efterfølgende 100 år udskiftet med mindre bastioner. Den eneste bastion, som aldrig fik den karakteristiske kantede form, var "Prins Frederiks Bastion", som også blev kaldt "Flagbastionen".

Slotsgade 1
5800 Nyborg

www.nyborgfaestning.dk

Knudshovedhalvøen

Knudshovedhalvøen er dannet af sand og grus, der er eroderet på kysten nord for Nyborg og ført med strømmen mod syd, hvor materialet igen er blevet aflejret som en halvø.
Østerø Sø og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange vigtige yngle- og levesteder for padder, bla. findes strandtudse, sprignfrø og spidssnudet frø. På strandengene vokser bla. tangurt, der hører til blandt de mere sjældne plantearter.

Slipshavnsvej 513
5800 Nyborg

Glorup Herregård

Glorup er en af Danmarks mest interessante herregårde. Den blev opført i 1590'erne som en firefløjet renæssancegård, men blev i 1765 ombygget til et tidstypisk, lille elegant barokslot.
Haven er en af Danmarks første romantiske haver, en såkaldt anglokinesisk have indrammet af to store parallelle lindealléer.
I haven skaber egetræer, frugttræer og eksotiske planter sirlige og regelmæssige mønstre.
Hovedbygningerne til Glorup Herregård og Rygård er omgivet af skove, som tidligere har været under indflydelse af tanker om dyrkning af indførte træarter. Her findes lærk, douglas- og ædelgraner.
Glorup slotspark er åben for besøgende i dagtimerne

Glorupvej 34
5853 Ørbæk

Fortidsminderne ved Lindeskov

I området ved Lindeskov er der bevaret et stort antal fortidsminder. Ialt 7 dysser og en jættestue kan ses på en vandretur i området. En af langdysserne er 168 m lang og ca. 10 m bred. Det er Danmarks længste langdysse.
Dysser og jættestuer stammer fra den såkaldte 'bondestenalder', ca. 3000 år før vor tidsregnings begyndelse.

Lindeskovvej 1
5853 Ørbæk

Magelund Voldsted

Et af landets betydligste befæstningsanlæg fra tidlig middelalder, (1150). Ikke udgravet.
I 1990 åbnede voldstedet for offentligheden. Der er foretaget naturpleje.

Magelundvej 1
5853 Ørbæk
Tlf. 62 21 02 61

Regisse Kilde

Fyns mest kendte Helligkilde ligger ved Frørup.

Regisse Kilde, navnet stammer fra en ung kvinde, der prædikede kristendom i gammel tid og som måtte lade livet derfor. Hvor hendes blod flød, sprang der en undergørende kilde. I alt tre sagn knytter sig til kilden.
Sankthansaften har folk i århundrede valfartet til den helbredende kilde.
Kilden er sidst renoveret i 1993-95 og der blev registreret flere fund fra middelalderen.

Regissevej 1
5871 Frørup

Klintholm Kalkgrave

I Klintholm Kalkgrave fås et indblik i jordklodens svimlende fortid. Fra dengang hajer svømmede omkring i havet, og til vulkaner og jordskælv ændrede det tropiske hav til iskoldt polarhav.

Klintholmvej 1
5874 Hesselager

Broholm Park

Gennem tiderne har Broholms have- og parkanlæg ikke kun dannet en smuk ramme om det gamle herresæde men også givet mulighed for en hel del udendørs aktiviteter for Sehested-slægten.
Her fandtes tennis- og keglebane, her var det let at finde en fredelig plet, hvor man kunne sidde med sin fiskestang. Her kunne man fra husets haveside ro over søen til det lille lysthus, hvor der ofte blev serveret eftermiddags the.

Broholmsvej 32
5884 Gudme
Tlf. 62 25 10 55

www.broholm.dk

Gudmekongens hal

Det var en sensation da arkæologer i foråret 1993 fandt tydelige spor af bygningsværk fra vort lands tidligste historie år 200-400 e. Kr.
Gudmekongens hal var en 50m lang og 9,5m bred bygning som sandsynligvis har været beboet af kongen.
Der er opført et tårn til besigtigelse af markeringen af Gudmekongens Hal med der plancher fortæller historien om Gudme-Lundeborgs rige guldfund. Åben hele dagen.

Stærkærvej 1
5884 Gudme

Gudbjerglund

Gudbjerglund er en lille mindelund på 2 ha. Den blev beplantet i 1923-24. I den lille skov ligger et kompleks af 4 langdysser, hhv. 106, 41, 19 og 117 m lange. Der er opsat flere mindestene med inskription fra forskellige landsbegivenheder. De omkranser mindepladsen, som er et yndet udflugtsmål med en smuk beliggenhed og rig på historie. Åben hele dagen.

Ørbækvej 60
Mindelunden
5892 Gudbjerg, Sydfyn
Tlf. 62 25 10 52

Hennetved Haver

Hennetved Haver ligger ca. 12 km. sydøst for Lindelse ved Hennetvedvej og Bøgehavevej. Hennetved Haver er en lille skov, men byder alligevel på meget afvekslende og gode turmuligheder på alle årstider.
For yderligere information eller brochure - kontakt venligst Turist- og Erhvervsforeningen Langeland.

Hennetved Haver
5900 Rudkøbing

Bjerrebygård-dyssen

Langdysse, smukt bevokset med egetræer. Adgang ad markvej - der må ikke parkeres på markvejen! Der findes P-plads 300 m. derfra. Fra højen, der ikke er udgravet, er en fantastisk udsigt over vandet. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Ndr. Landevej
5900 Rudkøbing
Telefon: 63516300

Rudkøbing Vejle og Fredskov

Rudkøbing Vejle var oprindelig en fjord. Langt op i middelalderen har man kunnet sejle ind i Vejlen og ankre op, hvad især har haft betydning under storm og om vinteren. Fra efteråret 1995 er vandstanden i Vejlen blevet hævet. Herved bliver Vejlen en våd eng om sommeren og med lavvandede søer om vinteren. Det betyder at der er gode muligheder for at se f. eks. ænder og vadefugle. Forår og sommer f.eks. Rødben, viber og dobbeltbekkasin. Om vinteren ses gråand, pibeand og måske skeand.
Den gamle Fredskov på 3 HA er belvet udvidet med ca. 14 HA ny skov i 1991/1992. Det betyder at der er mulighed for ture både på den åbne Vejle og i læ i skoven.

Rudkøbing
5900 Rudkøbing

Apotekergårdens Have

Se sjældne træer og planter i den smukke købstadshave. Guidede rundvisninger. Større grupper efter aftale.

Brogade 15
5900 Rudkøbing
Telefon: 62 51 10 02

Konabbe Skov

Konabbe Skov ligger 2 km. øst for Hennetved ad Kågårdsvej.
Konabbe Skov er en mindre skov, men byder alligevel på meget afvekslende og gode turmuligheder på alle årstider.

Konabbe Skov
5900 Rudkøbing

Longelse Bondegårdsskov

Naturskov der får lov at passe sig selv uden nogen form for indgreb.

Longelse Bondegårdsskov
5900 Rudkøbing

Bronzealderhøje ved Tryggelev nor

Syd for naturområdet ved Tryggelev Nor ligger tre store bronzealderhøje ganske tæt ved hinanden. I modsætning til Langelands mange stenalderdysser og jættestuer, ligger de meget markant i landskabet med udsigt over vandet. Oprindelig har der været seks høje, men de tre er pløjet bort for mange år siden. De blev undersøgt af museet, og i en af dem var der få bronzerester. De nuværende tre høje er ikke udgravet.

Tryggelev Nor
5932 Humble
Telefon: 63516300

Tryggelev og Nørreballe Nor

For den fugleinteresserede er der mange fine lokaliteter på Langeland. I Tryggelev Nor er der bygget fugletårne, så den bedste mulige udsigt til fuglelivet er til stede, hvis man nærmer sig sig udsigtsstederne uden at skræmme fuglene.

Tryggelev Nor
5932 Humble

Klise Nor - Vildheste

For besøgende ved Klise Nor, der ligge lidt nord for Bagenkop på Sydlangeland - er synet af en flok vilde ponyer en spændende oplevelse, som både børn og voksne kan glæde sig over.
Det er et naturbevaringsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Sydlangelands kommune, der foruden at være til glæde for øens beboere og turister, også går ud på at afgræsse en strandeng på Klise Nor, hvor de vilde Exmoor ponyer er sat ud.
Dette er en "ny" form for naturpleje, der skal tilføre de spændende naturarealer mere dynamik.

Klise Nor - Vildheste
5935 Bagenkop

Gulstav Mose

For den fugleinteresserede er der mange fine lokaliteter på Langeland. I Gulstav Mose er der bygget fugletårne, så den bedste mulige udsigt til fuglelivet er til stede, hvis man nærmer sig udsigtsstederne uden at skræmme fuglene.

Gulstav
5935 Bagenkop

www.fuglevaernsfonden.dk

Gærdselsskovene på sydlangeland

I Gærdselsskovene på sydlangeland kan du opleve skove, som de har set ud i hundrede - måske tusinde af år. Der findes masser af forskellige planter og et rigt dyreliv.
Der er markerede ruter i området. Folder i serien Vandreture i Statsskovene: Sydlangeland.
Sydlangeland er kendt som et godt sted at opleve fuglenes efterårstræk.

Gulstav
5935 Bagenkop

Nordlangelands Statsskove

Omkring Lohals findes nogle af Langelands mest spændende skove. Flotte bøgeskove, urørt skov ved kysten, spor af menneskets virke i fortiden og meget mere.
I vestrevænge er der hundeskov. I Vestre Stigtehave, Bræmlevænge og Mørkholm er der mærkede ruter.
Folder i serien Vandreture i Statsskovene: Nordlangeland.

Nordlangelands Statsskove
5953 Tranekær

Voderup Klint, Ærø

Geologien er helt speciel ved Voderup Klint. Store landskabsblokke er gledet ned, så de ligner store trappetrin.
Jordlagene ligger ovenpå et gråt lerlag, som ses nederst i klinten ved stranden. Lerlaget er fyldt med snegle og muslingeskaller, som vidner om, at det er aflejret i et varmt hav for 115.000 - 130.000 år siden.
Vand, der siver ned gennem jorden, bliver standset af lerlaget. Er der tilstrækkelig med vand bliver leret så fedtet, at laget virker som et glideplan for jordlagene ovenover. Lokale kilder fortæller, at et af de store skred i klinten skete i 1834.
I klinten findes meget hvidt sand, som er blevet finslebet af de kolde polarvinde under sidste istid.

Voderup Klint, Ærø
5970 Ærøskøbing

Ærø Naturpark, Ærø

Ærø Naturpark byder alle velkommen i et af Ærøs smukkeste landskaber.
Nyd det kuperede landskab med fantastiske udsigter over Det sydfynske øhav.
Naturen og roen har indfundet sig i dette "nye" naturområde, der lægger op til at blive udforsket på en lang frisk travetur.
Oplevelsen er gratis. Eneste krav er, at du kun efterlader dine fodspor.

Ærø Naturpark, Ærø
5970 Ærøskøbing

Vitsø Nor

Om her har været enge eller ej, da her var tørt land i stenalderen for 8000 år siden ved vi ikke.
Men herefter steg havet og Vitsø har været en fjordarm med strandenge rundt i kanten.
Efterhånden har havstrømmene aflejret sten i store volde ud fra kysten og her er dannet et mægtigt strandvoldsystem med våde strandengspartier imellem voldene.

Vitsø
5985 Søby