Her er du: Museer / Fyn

Carl Nielsen Museet

Museet giver en detaljeret, kronologisk opbygget fremstilling af komponisten Carl Nielsen og hans hustru, billedhuggerinden Anne Marie Carl-Nielsens liv og virke.
I udstillingen indgår gengivelser af Carl Nielsens musik, suppleret med videofremvisning.
I forbindelse med H. C. Andersen julemarked er museum og butik åben 1/12, 2/12, 8/12 og 9/12 fra 10.00 til 18.00.

Claus Bergs Gade 11
5000 Odense C
Tlf. 65 51 46 01

www.museum.odense.dk

Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design

Et væksthus for kunst og design. Filosofgangen er ikke et museum, men et kreativt mødested for billedkunst, industrielt design og idé udveksling.
Filosofgangen er først og fremmest åbent for ucensurerede udstillinger med nye talenter, men også separatudstillinger, kunstnersammenslutninger samt designudstillinger kan opleves her.

Filosofgangen 30
5000 Odense C
Tlf. 66 19 07 33

www.filosofgangen.com

Svanemøllen

På Møllebakken, ved siden af Johannes Larsen Museet, knejser Svanemøllen, der fungerer som sømærke og vartegn for byen. Navnet har møllen fået efter vejrhanen - en smuk svane - der pryder møllens hat.

Møllen fra 1853, som tidligere har tilhørt kunstmaleren Johannes Larsen, har været i funktion op i 1950'erne. De seneste år har den været igennem en gennemgribende restaurering, som igen har gjort den gamle mølle funktionsdygtig.

Møllebakken 14
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 37 27

www.danskmoellerforening.dk

Toldboden

Toldboden i Strandgade er Kertemindes udstillingshus. Museet viser her sine kulturhistoriske særudstillinger, afvekslende med skiftende udstillinger arrangeret af Kerteminde Kunstforening. Uanset årstiden vil du finde spændende udstillinger i Toldboden.
En spændende bygning
Toldboden er en af Kertemindes ældste bygninger og fortæller i sig selv et væsentligt stykke af byens historie. Den er opført omkring 1590 af en af de mange odenseanske købmænd, der brugte Kerteminde som havneby. Under svenskekrigen blev bygningen skudt i grus og henlå som ruin fra 1659 til 1735 (årstalle på facaden), da den blev genopbygget i sin nuværende skikkelse. Fra 1848 til 1970 rummede bygningen Kerteminde Toldkammer.

Strandgade 2
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 46 38

www.kertemindemuseer.dk

Høkeren

Fra gulv til loft er butikken i Trollegade proppet med alskens varer, der får kunderne til at føle sig hensat til begyndelsen af 1900-årene. Høkeren er ikke en af nutidens velordnede butikker, men en rigtig gammeldags "blandet landhandel" med et væld af forskellige varer, hvor der både er noget for synet og lugtesansen.

Varerne i Høkeren er nye ting fremstillet efter gamle traditioner. Høkeren samarbejder med en række leverandører fra det ganske land for at kunne tilbyde et varesortiment, der er så autentisk som muligt.
Høkeren har til huse i en gammel 1700-tals bygning, som er blevet nænsomt restaureret af museet og Kerteminde kommune. I et par årtier i første halvdel af 1900-tallet har der været høkerforretning i ejendommen. Ved indretningen af den nuværende høkerbutik i 1983 har museet anvendt originale inventardele og effekter fra nedlagte forretninger i området.

Høkeren har åbent i de normale forretningstider i månederne juni, juli og august samt efterårsferien og medio november til jul

Høkeren
Trollegade
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 13 91


Munkebo Miniby

Et kig i det gamle Munkebo

På Bakkely 50 har Munkebo fået en spændende attraktion, der de sidste fem år har været stadig mere besøgt. Det er en miniby, som består af 88 små huse, der helt ned i detaljer er nøjagtige kopier af huse fra den gamle Munkebo fiskerby fra før 1959.

Bakkely 50
5330 Munkebo
Tlf. 65 97 79 60

www.minibyen.dk

Danmarks Kartoffelmuseum og Videnscenter

Danmarks Kartoffelmuseum er:

• Udstilling om kartoflens historie.
• Beliggende i Hofmansgaves park på Nordfyn.
• Åbent fra solopgang til solnedgang.

Hofmansgavevej 25
Hasmark, 5450 Otterup
Tlf. 64 82 19 49

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk arkiv for Otterup og omegn. Arkiver, fotos, protokoller og kort fra de 9 sogne, der udgjorde Otterup Kommune.

Søndergade 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 86 86

Bytoften

Et arkæologisk område i det sydlige Langeskov, som har været beboet i over 2000 år. I dag er udgravningerne forvandlet til en lund med hyggelige lysninger, som også er idéelle til gåture. Beplantningen består af samme træsorter som i jernalderen.
Arkæologer har fundet rester af en række huse fra forskellige tidsaldre i området, hvilket er sikre beviser på, at området har været beboet i lange perioder, og disse punkter er markeret med stolper. Et af husene er blevet rekonstrueret og står nu færdigt. De arkæologiske effekter som blev fundet under udgravningerne findes bl.a. på Vikingemuseet Ladby.
Åbningstider:
Området er åbent døgnet rundt og der er normalt gratis adgang. I sommerhalvåret holdes med jævne mellemrum arrangementer hvor vikingehuset er åbent for publikum. I nogle tilfælde kan der her blive taget entré.

Bytoften
5500 Langeskov
Tlf. 65 32 16 67

www.kertemindemuseer.dk

Lillebælt-værftet, Middelfart

Bådebyggeri, grundlagt af Mads Illum ca. 1855. Bloksav fra 1905, bedding 1915, bygninger fra 1940'erne. Fra 1998 kombineret museumsværft og søfartshistorisk center. Mødelokale på 1. sal med udstilling om værftet, havnen, fiskeri, søfart og både.
Værftet holder åbent hus - søndage sommeren igennem - med forevisning af gamle håndværk og kunsthåndværkere. Der afholdes også forskellige teater og musik arrangementer.
Der er adgang året rundt i arbejdstiden (hvis der er nogen), men det foregår på eget ansvar.

Havnegade 98
Knorregade 2
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 47 41

www.lillebaeltvaerftet.dk

Gærup Skolemuseum

Gærup Skolemuseum blev oprettet i 1975 i samarbejde med Fyns Stiftsmuseum, som velvilligt overlod effekter samt en del plancher fra en skoleudstilling på Stiftsmuseet. Genstandene stammer oprindeligt fra Gærup Skole. Skolestuen har omfattet et regelmæssigt, rektangulært rum på 35 m2, men på grund af forskellige praktiske forhold har det kun været muligt at opstille et begrænset udsnit af den oprindelige skolestue. Også inden for skolevæsenet står denne periode for store reformer. Brahetrolleborgs ejer, Johan Ludvig Reventlow, havde under sine udlandsrejser stiftet bekendtskab med nye skoleformer og fra pædagogiske foregangsmænd i Nordtyskland hentede han sine ideer om børnenes opdragelse. Udenadslære skulle være bandlyst og undervisningen skulle være præget af hvad børnene senere ville få brug for. Omkring midten af 1700-tallet blev en del af landets store jordbesiddere klar over, at det hidtil eksisterende fæstevæsen bragte såvel bønder som godsejere ud i større armod, og de første svage bestræbelser på en jordreform begyndte. Det var den reform, som resulterede i landboloven 1788 med stavnsbåndets ophævelse og jordens udskiftning som endeligt resultat. I 1783 var der på hans gods med mange landsbyer kun én skolestue. I de næste år byggede han 3 skoler. Den første i Gærup, senere i Grønderup og Haagerup. Først på året 1784 stod skolen i Gærup klar til brug, den hed Sybillesminde Skole i daglig tale Gærup Skole. En skolekommision var blevet nedsat under forsæde meget nøje. Så fremsynet og vel formuleret var dett reglement, at man brugte væsentlige dele deraf under udarbejdelsen af skoleloven i 1814. For at sikre sig gode lærere til de nye skoler havde Reventlow, allerede i 1781, sendt tre unge mænd til seminariet i Kiel, og disse var nu klar til at forestå undervisningen, efterhånden som skolerne blev færdigbygget.

Sybillesvej 3
5600 Faaborg
Tlf. 62 65 15 10

http://lokalarkiver.dk/brahetrolleborg/

Faaborg Byhistoriske Arkiv

Faaborg Byhistoriske Arkiv er oprettet af provisor Hans Brandt i 1937 og er dermed landets ældste egentlige lokalhistoriske arkiv. I gennem over 60 år har arkivet under mottoet: Bevar fortid og nutid for fremtid, indsamlet, registreret og opbevaret arkivalier, såsom dagbøger, breve, attester, skøder, policer o.l., forretningsregnskaber, forhand-lingsprotokoller, billeder, film, video, kort, kopi af folke-tællings- og valglister, samt kirkebøger, bøger, tidsskrifter m.v. alt sammen vedrørende Faaborg købstads og borgeres liv og historie. Faaborg Byhistoriske Arkiv ligger i byens gamle Rådhus på Torvet. Bygningen rummer også Faaborg Arrest og Domhuset.
Åbningstider Onsdag kl. 14.00-16.00, Torsdag kl. 14.00-17.00 Eller efter aftale med: Faaborg Kulturhistoriske Museer

Holkegade 3A
5600 Faaborg
Tlf. 63 61 20 00

www.fkm.nu

Kanonerne ved Voigts Minde, Faaborg Kanonerlaug

På Kanonstillingen står to kanoner i sommerhalvåret. Kanonløbene er 210 år gamle af typen 6 punds finbankere støbt på kanonstøberiet i Finspång i Sverige. Lavetterne er nøjagtige kopier af voldlavetter, som blev brugt i 1700 årene. De er udført af egetræ og malet med den originale maling i det farver rød/gul, som brugtes af den oldenburgske kongehus.

Faaborg Kanonerlaugs medlemmer er iklædt uniformer, som blev anvendt af Dansk Artillerikorps omkring år 1800.

Se endvidere i kalenderen for aktiviteter fra Faaborg Kanonerlaug.

Kanonerne ved Voigts Minde
Faaborg Kanonerlaug
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 36 79

www.faaborgkanonerlaug.dk

Konservesgaarden

Kun åbent ved udstillinger., stedet har speciale i Maleri, Skulptur, Grafik

Kunsthåndværk: keramik,
Kunsthåndværk: vævning
Kunsthåndværk: tekstilkunst
Kunsthåndværk: papirkunst
Kunsthåndværk: glaskunst
Kunsthåndværk: smykkekunst, Fotografi, Tegning, Blandform

Østergade 45
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 06 45

Levins Hus

Levins Hus blev opbygget som bindingsværkshus efter en brand i 1728 og er i dag fredet. I dette gamle, skønne hus åbnede Benjamin Levin i 1856 en produkthandel, der efterfølgende er blevet betegnet som Danmarks ældste. I dag bliver Levins Hus brugt til kulturelle formål. (Galleri, Billedkunst, Kunst, Kunsthåndværk)

Vestergade 3
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 08 25

Den gamle Smedie i Svendborg

Smedebygningen skal fungere som værksted i dagligdagen, hvor der kan smedes beslag til anvendelse på fredede bygninger og beslag til andre ting. Det er tanken at men gennem dette arbejde kan bevare smediehåndværket, ved at pensionerede smede lærer håndværket videre til yngre generationer.

Christiansmindevej 35
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 10 99

Johannes Jørgensens Mindestuer

Johannes Jørgensens bogsamling, diverse møbler og personlige effekter. På væggene: maleren Mogens Kai Nørregaards pasteller fra Assisi.

Fruestræde 15
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 05 59

www.svendborg-bib.dk

Svendborg Museum – Lundeborg Pakhus

Særudstilling: "Drømmen om en by"
Udstillingen fortæller historien om Lundeborg. Den beskrives byens forandring fra en drøm til virkelighed og går på jagt efter fortidens, nutidens og fremtidens drømme om Lundeborg.

Havnepladsen 1
5874 Hesselager

Særudstilling på Langelands Museum - Østergade

Gennem årene har Langelands Museums afdeling i østergade 25 gjort en dyd af at kunne præsentere skiftende udstillinger. Dermed er den trofaste Langelands-turist altid sikret noget nyt at kigge på under sine besøg. Og repertoiret har spændt vidt fra middelaldermennesker til Nimbus motorcykler, for blot at nævne et par udstillinger.

Østergade 25
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 00

www.langelandsmuseum.dk

Søfartsudstilling og Den Gamle Have

Fiskeri og Søfart.
I det gamle baghus er der udstilling om fiskeriet, søfarten og bådebyggeriet på Langeland. Vi har fine gamle joller og pramme, net og andet grej samt en meget fin samling flaskeskibe. Langelands Museum foretager hvert år adskillige undervandsarkæologiske undersøgelser, såvel af bopladser som af vrag. En del af fundene vises her.
Den Gamle Have.
Bag museet findes den gamle byhave fra år 1900 med et smukt lysthus, flugtstole, mange roser, revne gange og andet, der hører de gamle haver til. Der er borde og stole i haven, hvor man kan spise den medbragte madpakke.

Østergade 25
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 00

www.langelandsmuseum.dk

Tobaksladen

Den privatejede tobakstørrelade er den eneste bevarede fra 2. verdenskrig. I laden findes et minimuseum om tobaksdyrkning med bl.a. plancher på engelsk - tysk og dansk. Udenfor dyrkes tobaksplanter. Der er adgang til nærliggende skovbundshave, hvor madkurv kan medbringes.

Stengadevej 24
5953 Tranekær
Tlf. 63 51 63 00

www.langelandsmuseum.dk

Ærø Museum

Ærø Museum er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Det vil sige, at stat og kommune i reglen er hovedbidragsydere og at museet er underlagt museumsloven. Ærø Museum varetager nyere tids kulturhistorie i Ærø Kommune i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, mens arkæologien på Ærø er uddelegeret til Langelands Museum. Ærø Museum blev stiftet i 1909, men fik sin nuværende form i 2001, hvor også Søbygaard kom med..

Priser:
Voksne 30 kr.
Børn u. 18 år Gratis

Søndergade 16
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 50

www.arremus.dk/default.asp?id=41285&

Marstal Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum er en selvejende institution, grundlagt i 1929. Museet beskæftiger fire fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsansatte, men har foruden - gennem beskæftigelsesordninger - op til flere ansat. Desuden er der tilknyttet et større antal frivillige personer, der yder en stor indsats i det daglige arbejde. Museet er vokset støt gennem årene og råder i dag over fire bygninger med mere end 30 udstillingslokaler, hvor søfarten er rigt repræsenteret. Her findes over 200 skibsmodeller, mere end 130 flaskeskibe, flere hundrede skibsportrætter og meget mere. Det er dog ikke udelukkende søfart, man finder på museet, der er også hjemstavn bl.a. udstillet gennem en lille "byvandring", righoldige samlinger af gamle dragter, fajance, husgeråd og malerisamlinger.

Priser:

Voksne 50 kr.
Pensionister/studerende 45 kr.
Børn u. 18 år. Gratis

Prinsensgade 1
5960 Marstal
Tlf. 62 53 23 31

www.MarstalSøfartsmuseum.dk

Danmarks Legetøjsmuseum

På legetøjsmuseet finder du en stor samling af legetøj og børnekultur gennem de sidste l50 år. Museets samling omfatter mange tusinde stk. legetøj, bøger, tegneserier, modelhobby samt anden børnekultur. Næsten alt legetøj er et spejlbillede af den virkelige verden. Mens pigernes verden ofte relaterer til hjem og børn via dukker, dukkehuse, tøj, mode, køkkenredskaber og kæledyr mv. handler drengenes leg ofte om teknik og krig. Derfor finder du masser af tog, skibe, biler, fly, rumfart og soldater. Drenge og piger har dog rigtig meget til fælles, og udstillingen rummer en stor afdeling med konstruktionslegetøj som klodser og byggesæt. Også ting som landbrug, Zoo dyr, tegneseriefigurer samt bøger, blade og spil har børnene været fælles om.

Slotsalléen 100
Tåsinge 5700 Svendborg
Tlf. Museum 62 22 64 40
Kontor 20 22 11 41

www.legetoejsmuseet.dk

Danmark Museum for Lystsejlads

Danmarks Museum for Lystsejlads er en uafhængig, selvejende og ikke offentlig støttet institution som er organiseret i en fond. Museets formål er at indsamle, udstille og formidle viden om den Danmarks maritime kulturarv indenfor områderne sejlsport og lystsejlads. Museet er placeret i idylliske og historiske omgivelser på Valdemars Slot på Tåsinge. Slottet er bygget i 1639-44 af Chr. IV til hans søn Valdemar Christian, der dog aldrig nåede at opleve stedet. I 1678 får søhelten Niels Iuel slottet efter slaget i Køge Bugt. Valdemars Slot er i dag endnu i dag, gennem 10 generationer i slægtens eje. Danmark Museum for Lystsejlads har udviklet sig gradvist fra en idé, båret af en gruppe ildsjæle med Bent Aarre i spidsen til i dag at være det nærmeste, vi kommer på et landsdækkende museum for sejlsport og lystsejlads.

Åbningstider:
1/6 – 30/6 10-17 1/7 – 31/7 10-18 1/8 – 31/8 10-17

Priser:
Voksne 45 kr.
Børn fra 4-12år 25 kr.
Børn 0-3 år Gratis

Slotsalleen 100
5700 Svendborg
Tlf: 6222 5104

www.lystsejlads.dk

Anne Hvides Gård

Anne Hvides Gård er den ældste private bygning i Svendborg. Den blev opført af adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560. Gården blev bygget som et stort byhus med tilhørende udlænger, alt sammen bindingsværk i to etager. Dengang var det almindeligt, at adelsslægter havde to boliger. Om sommeren boede de på landet, og om vinteren rykkede de ind til byen. Anne Hvide døde i 1577. Siden da skal gården efter sigende have haft adskillige adelige ejere, inden den i ca. 1756 kom på borgerlige hænder.

Åbningstider:
1. juli - 24. oktober Tirsdag -
Søndag 11.00 – 15.00 Mandag Lukket.

Entré
Voksne 25 kr.
Børn u. 18 år Gratis

Anne Hvides Gård Fruestræde 3
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 34 57

www.Annehvidesgaard.dk

Forsorgsmuseet

Forsorgsmuseet, som holder til på Svendborgs gamle Fattiggård, er et socialhistorisk museum, der - som det eneste i Danmark - fortæller historien om det danske samfunds forsorg for børn, voksne og ældre. Via Forsorgsmuseets mange interessante og rørende udstillinger kan du få fortællingen om, hvordan samfundet har behandlet sine allersvageste gennem tiderne. Desuden kan du, eftersom forsorgsmuseet holder til på Svendborgs gamle bevarede og fredede fattiggård, komme helt tæt på de fysiske rammer af en ægte fattiggård. Fra Forsorgshjem til Forsorgsmuseum I 1974 overtog Svendborg Museum, efter lang tids søgen efter større udstillingslokaler, Viebæltegård. Eftersom de gamle bygninger siden opførslen i 1872 havde fungeret som henholdsvis fattiggård, arbejdsanstalt og senere forsorgshjem, var det oplagt, at denne del af samfundets socialhistorie skulle spille en rolle i forhold til museet. Underetagen i bygningskompleksets sydfløj blev derfor bibeholdt. Således har museet frem til i dag formået - i Sydfløjen - at fastfryse de forhold, der var på Forsorgshjemmet Viebæltegård, da det lukkede i 1974. I slutningen af 1990’erne indså Svendborg Museum muligheden for at udfylde et gabende hul i den danske museumsverden med et museum, der kunne give de besøgende en helhedsopfattelse af den danske forsorgens udvikling. Museet begyndte derfor at indsamle historiske genstande fra forsorgshjem over hele landet, dette skete i samarbejde med lokale museer rund omkring i Danmark. På baggrund af dette projekt forvandlede Svendborg Museum, i starten af det nye årtusinde, den gamle fattiggård til et forsorgsmuseum.

Entré
Voksne 40 kr.
Pensionister/studerende 30 kr.
Børn u. 18 år.

Gratis Åbningstider.
1. maj - 30. sep. Tirsdag – Søndag 10.00 – 16.00
Mandag Lukket November & december Lukket

Grubbemøllevej 13
Tlf 5700 Svendborg
62 21 02 61

www.Forsorgsmuseet.dk

Oldsagssamling på Broholm

Niels Frederik Bernhard Sehested (1813-1882) er den generation af sehested-slægten, der er af særlig interesse i forhold til Oldsagssamlingen på Broholm – han skabte nemlig samlingen! N.F.B. Sehested overtog, efter sin mors død i 1839, Broholm. Godsejeren var uden tvivl en usædvanlig dynamisk og virksom natur, og han har på flere måder sat sit præg på egnen og egnens historie. Blandt andet byggede og grundlagde han byen Lundeborg – se mere under Lundeborg Pakhus eller udstillingen ”Drømmen om en by” I løbet af 1850’erne begynder N.F.B. Sehested småt at få interesse for arkæologi. Allerede i 1833 var han dog vidne til fundet af en guldskat fra jernalderen –Broholmsskatten. Skatten dukker op i forbindelse med en pløjning på Broholms jorde og er på mere end 4 kg. guld – den største eksisterende guldskat fra Danmarks oldtid. I 1875 tager N.F.B. Sehesteds interesse for arkæologi til, og det er nu på dette område hans store engagement og energi bliver brugt. Han iværksætter en storstilet indsamling af oldsager (flintgenstande fra oldtiden) på godsets jorde. Dette projekt resulterede i en samling på over 70.000 stykker flint (inkl. flintaffald) indsamlet i løbet af ganske få år. Det er denne usædvanlige samling, der i dag udgør den omfangsrige Oldsagssamling. Samlingen byder på utrolige eksemplarer af de redskaber, vi i Danmark kender fra jæger- og bondestenalderen. N.F.B. Sehested gør sig i forhold til arkæologien bemærket, fordi han på mange måder var forud for sin tid. Blandt andet var han interesseret i at formidle sine resultater til interesserede. Et bevis på dette er den lille men helt fantastisk museumsbygning, som han lod opføre i parken bag Broholm. Den trefløjede bygning, der er tegnet af N.F.B. Sehested selv, stod færdig i 1878 og er dermed den første bygning opført med det formål at fungere som museum. Bygningens særprægede form kommer til sin ret så snart man træder indenfor. De tre store vinduer for enden af hver fløj giver sammen med ovenlysvinduet i tagets midte en imponerende belysning. De mange vægge i bygningen gør, med hylder fra gulv til loft, at der er plads til de mange tusinde fund i det store rum. Ønsket om at formidle sine undersøgelser kommer også til udtryk gennem den bog N.F.B. Sehested vælger at publicere, hvori resultaterne af de mange udgravninger han har iværksat grundigt dokumenteres - i dag et usædvanligt og ikke mindst uvurderligt kildemateriale.Et andet eksempel på N.F.B. Sehesteds helt særlige og nytænkende tilgang til arkæologien er hans mange eksperimenter inden for området. Godsejeren eksperimenterede med anvendelsen og skæftningen af flintredskaber såsom økser og bor. Et af de større projekter i forbindelse med de arkæologiske eksperimenter var, da han i 1879 tæt ved museumsbygningen lod en bjælkehytte opføre kun ved hjælp af oldtidsværktøj. Som altid dokumenterede N.F.B. Sehested alle detaljerne omkring eksperimenterne, det gør, at vi i dag kan konkludere at godsejeren stod for Danmarks første eksperimental-arkæologiske forsøg – og det længe før dette begreb overhovedet eksisterede.

Entré
Voksne 25 kr. Børn u. 18 år.

Gratis Åbningstider.
1.juni – 31. august Tirsdag 10.00 – 11.30 4. + 5 december 11.00 – 16.00

Broholmsvej 32
5884 Gudme
Telefon: 62210261

www.Oldsagssamlingbroholm.dk

Svendborg Søfartsarkiv

I Svendborg Søfartsarkiv kan du få oplysning om de fleste skibe hjemmehørende eller bygget ved Svendborg Toldsted i løbet af de sidste 150 år. Skibsbygningen er - sammen med alle håndværk og erhverv med tilknytning til søfarten - veldokumenteret og godt belyst. Foruden det mere lokale stof er arkivet også orienteret både landsdækkende og internationalt. Arkivalierne består typisk af byggeskemaer, besigtigelsesrapporter, logbøger, regnskabsmateriale, konstruktionstegninger og fotos.

Åbningstider 2010
Tirsdag og torsdag Kl. 13.00-16.00

Viebæltegård Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Tlf. 62 17 68 21

Svendborg Byhistoriske Arkiv

Svendborg Byhistoriske Arkiv er en del af Svendborg Museum. Her opbevares og registreres arkivalier som dokumenter, regnskaber, forhandlingsprotokoller, breve, aviser og billeder, der kan være med til, at kaste lys over fortiden og fortælle om mennesker og kulturmønstre.
Brug arkivet
Her er der mulighed for at skaffe information om personer, firmaer, foreninger, begivenheder, lokalpolitik, byudvikling og meget andet. Undervejs kan man gå på opdagelse i det righoldige fotoarkiv med portrætter af enkeltpersoner, familiebilleder, billeder af begivenheder, landskaber, gader og huse. Der kan også findes billeder med motiver fra miljøer på værksteder, fabrikker, forretninger og landbrug.

Arkivet får henvendelser fra journalister og forfattere, forskere og studerende, folkeskoler og gymnasier, slægtsforskere og lokalhistorisk interesserede. Alle kan drage nytte af det store kildemateriale, som står til rådighed, blot det ikke er klausuleret. Også museets bibliotek er tilgængeligt. Materiale og bøger kan studeres på læsesalen, men ikke hjemlånes. Fotokopier og billedkopier kan eventuelt købes.

Aflevering til arkivet
Museets alsidighed er afhængig af dig. Husk derfor ved oprydning, at der kan være dokumenter som slægtsoptegnelser, ejendomspapirer eller forretningsbreve, som kan have interesse for eftertiden. Arkivet vil meget gerne have lejlighed til at se tingene, inden de bliver destrueret, for de kan være brikker i fremtidens historiefortælling. Vær dog opmærksom på at vi ikke køber arkivalier, samt ikke fortager vurdringer af materiale.
    
Spændende links
Skulptur Svendborg - Svendborg Bibliotek har oprettet et elektronisk opslagsværk, hvor du kan lære mere om byens skulpturer og udsmykninger. To af Svendborg Museums medarbejdere, Hanne Jensen og Morten Jacobsen, har medvirket til udarbejdelsen af siden. Besøg den spændende side og gå på opdagelse i byens kunst.
   
Svendborg Historie - i et ABM-samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i Svendborg Kommune, Svendborg Bibliotek og Svendborg Museum har man oprettet denne side, hvor du kan gå på opdagelse i Svendborg Kommunes lokalhistorie. Besøg siden, hvor du også selv kan komme med kommentarer og give dit bidrag til lokalhistorien

Åbningstider 2010
Tirsdag og torsdag Kl. 13.00 - 16.00

Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Tlf. 62 17 68 21

 

Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling

På Tåsinges højeste punkt - midt i de fredede Bregninge Bakker, lige over for Bregninge Kirke  - finder du museet, som består af 4 forskellige huse på et større areal, med gamle bondehaver, rebslagerhus og et dejligt overdækket areal til madpakkespisning.

Entrépriser:
Voksne 40 kr.
Børn op til 15 år gratis

Kirkebakken 1       
5700 Svendborg   
Telefon: 62227144

www.taasinge-museum.dk

Egeskov Veteranmuseum

Veteranmuseet, som blev oprettet i 1967, rummer en meget fin samling af fly og biler. Blandt de mange udstillede genstande ses bl.a. 8 fly og en helikopter, hvis alder spænder over et tidsrum på ca. 50 år. Veteranbilsamlingen består af ca. 50 smukt bevarede og restaurerede biler fra slutningen af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1980'erne. Museumsudstillingen bærer præg af de mange forskellige effekter, som Egeskov får foræret, f.eks. ses en stor samling af fine emaljeskilte. Museets ældste, køreklare bil er en dampbil fra 1899, men man kan f.eks. også nyde synet af Prins Bira af Siam’s smukke blå Bentley fra 1934.

Egeskovgade 18
5772 Kværndrup
tlf. 6227 1016

www.Egeskov Veteranmuseum