Her er du: Oplev naturen / Bornholm

Almindingen

Skøn skov midt på Bornholm med alle slags naturoplevelser. Der ligger 2 legepladser i Almindingen. Den ene legeplads ligger lige ved p-pladsen til Christianshøjkroen, og der er adgang til toilet. Den anden ligger lige overfor travbanen. Her er forskellige klatrestativer og andet, der står klar til at blive brugt. Fra denne legeplads udgår "Eventyrstien" til brug ved f.eks børnefødselsdage.

Almindingen skov
3700 Rønne

www.almindingen.dk

Ekkodalen

Ekkodalen er den længste sprækkedal på Bornholm. Den kan følges fra kysten nær Gudhjem til øens midte (ca. 12 km). Sprækkedalene er opstå- et for ca. 1400 mill. år siden som revner i grundfjeldet af granit. Nogle er få meter, andre over 100 m brede. De retlinede sprækkedale har næsten alle retningen, Nordøst-Sydvest. I sprækkedalene findes oftest en ret uberørt natur, småsøer og vandløb.

Ekkodalsvejen 5
3720 Aakirkeby

Lundestenen - Jættestue

Bornholms største og bedst bevarede jættestue fra den yngre stenalder.
Drej af ved Hovedgårdsvejen mod Tornegård. Ved gården er der P-plads og skilt, der viser hen til jættestuen. Spadserstien går over en dyrket ager.

Hovedgårdsvejen 3
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 95 95 00

Gamleborg i Paradisbakkerne

Velbevaret tilflugtsborg fra jernalderen.
Langs kanten af en stejl klippeknude er opført en vold af sten og jord.
Ved indgangen i vest er der en dobbelt forvold.
Ved Slamrebjergvej er der parkering og rasteplads.
Herfra viser skilte vejen til borgen, der ligger ca. 200m nordøst for P-pladsen

Ved Slamrebjergvej
3730 Nexø
Tlf. 56 95 95 00

Gryet - Bautasten

Bornholms største samling af bautasten beliggende i en lille skov.
Vejvisning: Ved Bodils kirke er der ved Bjergegårdsvej skilt, der viser vejen.
Parkeringforhold: Fra en lille P-plads fører en spadsersti over Øleåen til bautastenene.

Bjergegårdsvejen 1
3730 Nexø
Tlf. 56 95 95 00

Fuglesang Haveparadis

2 km udenfor Svaneke med udsigt til Østersøen og ChristiansØ ligger besøgshaven Fuglesang; et 11.000 kvm stor engelsk/orientalsk inspireret haveanlæg. Det er et nedlagt landbrug, hvor vi (Else-Marie og Sven Erik) har bygget en have op fra bunden. Haven er opdelt i mindre afdelinger og det hele er bundet sammen af en 63 m lang pergolagang, der fører op til havens midte. Fællesnævneren er roser, hvoraf der er mere end 400 forskellige samt sten og vand.
I haven, der er tegnet af Else-Marie, er der desuden mange forskellige syrener, paradisæbler og røn, hundredvis af liljer, store staudebede og mange sjældne træer og buske.
Man er meget velkommen til at nyde medbragt mad eller kaffe i haven, men hunden skal blive udenfor.

Korshøje 5
3740 Svaneke, Danmark
Tlf. 56 49 65 68 , 21 62 88 13

www.fuglesang-haveparadis.dk

Paradisbakkerne Bornholm

Paradisbakkerne er et stærkt kuperet klippelandskab med et tæt mønster af sprækkedale og en enestående naturskov. Mange af dalene er smalle med næsten lodrette klippesider og med en frodig vegetation i bunden.I området er der flere idylliske søer og gamle højlyngmoser.
På turene passeres mange fortidsminder og serværdigheder, f.eks. Fjeldstauan, Rokkestenen, Gamleborg og Midtpilt.
I dag forsøger Bornholms Regionskommune at holde dele af områderne åbne ved forskellige plejeforanstaltninger.
Årsdale Ret, Stendal, Dybedal, Grydedal, og Kodal samt Helvedesbakker er fredet for at bevare det karakteriske højlyngsområde.

Oksemyrevejen 1
3740 Svaneke

Østermarie Kirkeruin

Apsis- kor - syd mur og våbenhusets vestmur af Østermaries første kirke. Spor af resten af bygningen. Ruinen er fredet og administreres under nationalmuseet. Nedbrydningen af bygningen blev standset p.g.a. fremkomsten af flere arkitektoniske og tekniske enkeltheder, der var af stor arkæologisk interesse. Dette gjaldt såvel hvælvene som tagets konstruktion. Desuden runesten og gravsten opstillet. Brochurer forefindes i kirken. Den oprindelig bygning opført i første halvdel af det 12. århundrede.

Svanekevej 6
3751 Østermarie
Tlf. 56 95 95 00

Christiansø

Danmarks østligste punkt ligger på den lille øgruppe, Ertholmene, en times sejlads øst for Bornholm. Christiansø er perfekt som mål for en familieudflugt. Turen derud fra Allinge, Gudhjem eller Svaneke giver en helt særlig oplevelse af den bornholmske klippekyst.

Færge fra Allinge
Gudhjem eller Svaneke
3760 Gudhjem

Hammershus

Turen rundt i Hammershus Slotsruin begynder ved Slotsbroen og går ad middelaldervejen op gennem forborgene, videre ind i Slotsgården for til sidst at slutte i slottets centrale del Mantelgården. Det er en stor naturoplevelse, og det kan godt lade sig gøre at tage en klapvogn med op til ruinen.

Langebjergvej 26
3770 Allinge
Tlf. 56 48 24 31

www.sns.dk

Madsebakke

Danmarks største helleristningsfelt fra bronzealderen. På de skrånende klippeflader er afbildet skibe, fodtegn, hjultegn og et stort antal skålgruber.
Ved Nordlandshallen i Allinge er der via Stadionvej flere skilte, der viser hen til helleristningerne.

Stadionvej 1
3770 Allinge

Salomons kapel

Ruin af lille, middelalderligt kapel. Nordvest for kirkegårdsdiget ligger en af Bornholms ældste helligkilder.
Ruinen ses, når man følger kyststien rundt om Hammerknuden.

Salomonskapel Hammerknuden
3770 Allinge
Tlf. 56 48 00 50

Jons Kapel

Et stykke natur som er værd at opleve. Efter sagnet har en irsk præst levet og prædiket fra sin taler stol - du skal ned og op af mange træ trin(ca 172 stk) men det er anstrengelserne værd. Den smukke natur og den 40 meter høje lodrette klippevæg med jættehuler og gl grotter.

Jons Kapelvej
3790 Hasle